Wat doe je als je huurder overlast veroorzaakt met een muziekinstrument?
Arno van Kooten
Arno van Kooten
Advocaat Huis en Wonen

Deze blog staat het dichtst bij mij omdat ik naast jurist ook gitarist ben. Al is dat laatste puur hobby-matig. Ik speel vanaf mijn zestiende gitaar - zowel akoestisch als elektrisch - wat een heerlijke uitlaatklep is om me te kunnen ontspannen. Want wat is er nou lekkerder dan om na een dag zwaar juridisch werk je gitaar om je schouder te hangen, het snoer in je versterker te pluggen, de knoppen open te draaien en het geluid uit de speaker te laten schallen? De gitaristen onder ons zullen dit gevoel wel herkennen.

Toch is het goed om te beseffen dat jouw ontspanning een bron van overlast voor iemand anders kan zijn. Zeker als je huurder bent van een woning. Het veroorzaken van geluidsoverlast kan immers tot klachten van omwonenden leiden. Met alle problemen van dien. Hieronder zal ik daar dieper op ingaan. Maar allereerst een paar interessante feiten over muziek.

Feiten over muziek

  • De vijf populairste muziekinstrumenten in Nederland zijn piano, gitaar, drums, viool en saxofoon (Bron: website Scholen in de Kunst).
  • Muziek heeft hetzelfde effect op de hersenen als drugs, voedsel en verliefdheid. Door het luisteren naar je favoriete muziek komt er dopamine vrij in je lichaam. Dezelfde stof die je aanmaakt bij het gebruik van drugs, lekker eten of flirten (Bron: website Artiestennieuws.nl).
  • Planten kunnen sneller groeien wanneer deze naar muziek luisteren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat muziek de groei van planten bevordert. Maar planten zijn wel kieskeurig. Zo waarderen ze de muziek van Beethoven of Chopin meer dan een nummer van Snoop Dogg (Bron: website Artiestennieuws.nl).
  • En om geheel in de sfeer van mijn drieluik te blijven: snelle en harde muziek zorgt ervoor dat je je biertje net even wat sneller achterover slaat (Bron: website NPO3fm.nl). Wetenschappers ontdekten dit door het gedrag van bierdrinkende mannen te observeren. Harde muziek hitst de kroegbezoekers kennelijk op waardoor deze meer gaan drinken. Ook is het met harde muziek op de achtergrond lastig om een goed gesprek te voeren. Ook hierdoor wordt er meer gedronken.

Wat zijn de verplichtingen van je huurder?

Ook in dit geval geldt dat je er als verhuurder goed aan doet om in het huurcontract en de daarbij behorende algemene voorwaarden duidelijk af te spreken hoe je huurder de woning moet gebruiken. Zo vind je in veel huurcontracten termen als “De huurder mag geen geluidsoverlast veroorzaken ” of “De huurder dient het gehuurde te gebruiken als goed huisvader”.

Geef concreet aan dat je als verhuurder geen enkele vorm van geluidsoverlast in de verhuurde woning accepteert: “Het is de huurder verboden om in het gehuurde op welke wijze dan ook (geluids-)overlast te veroorzaken aan omwonenden/derden”.

Gelukkig komt ook de wetgever jou als verhuurder te hulp. In de wet is immers opgenomen dat een huurder “zich als goed huurder dient te gedragen”. Daaronder valt natuurlijk ook de plicht om als huurder geen (geluids)overlast te veroorzaken.

Als je huurder geluidsoverlast veroorzaakt door het bespelen van een muziekinstrument verdient het uiteraard de voorkeur om als buren of als verhuurder die muzikale huurder eerst rechtstreeks te benaderen. Zo kan je proberen om onderling af te spreken op welke tijden hij of zij het muziekinstrument mag bespelen. Lukt dat niet in een goed gesprek? Dan zijn er altijd nog andere instanties die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Denk hierbij aan een wijkagent, een maatschappelijk werker of een mediator.

Kom je er door goed overleg niet goed uit met de muzikant en blijft deze structureel geluidsoverlast veroorzaken? Dan heb je als verhuurder in het uiterste geval nog de mogelijkheid van een gang naar de rechter. Bedenk dan wel dat je zult moeten aantonen dat er sprake is van structurele geluidsoverlast. In de praktijk betekent dit het vergaren van verklaringen van omwonenden, aangiftes bij de politie, processen-verbaal van de politie en zeker ook het opstellen van een geluidsmeting. Bij deze geluidsmeting wordt het aantal decibel buiten voor de gevel van een woning gemeten. Grofweg kun je zeggen dat continu geluid vanaf 50 decibel geluidsoverlast veroorzaakt. ’s Avonds ligt deze grens op 45 decibel en ’s nachts op 40 decibel.

Uitspraak Rechtbank

Op 26 oktober 2000 deed de Rechtbank Utrecht in een kort geding (ECLI:NL:RBUTR:2000:AH8346) uitspraak in een geschil tussen een verhuurder en een van haar huurders. Deze huurder was in het dagelijks leven beroepssaxofonist. Hij hield al zoveel mogelijk rekening met zijn naaste buren door niet in de woning zelf te oefenen maar in een door hem geïsoleerd tuinhuisje in de tuin. Toch ondervonden de naaste buren nog steeds overlast van het geluid van de saxofoon. In eerste instantie kwam de gemeente in actie. Deze deed ter plekke een onderzoek en mat op de wettelijk voorgeschreven manier het aantal decibel dat door de saxofoon werd veroorzaakt. Maar zij kwamen tot niet meer dan 48 dBA. De huurder bleef daarmee binnen de wettelijke normen.

Maar omdat de klachten van omwonenden aanhielden, kwam vervolgens de verhuurder in actie. Hij startte – nadat aanmaningen niets uithaalden – een gerechtelijke procedure tegen de muzikale huurder. Hierbij was de eis van de verhuurder dat de muzikant dagelijks qua uren zou worden beperkt in het spelen van zijn instrument.

De rechter woog de belangen af van beide partijen. Op de muzikant rustte de plicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat het geluid van zijn instrument zou doordringen in de aangrenzende woningen en tuinen. Aan de andere kant was het bijna onvermijdelijk dat de saxofoon bij het bespelen geluiden veroorzaakte die tot de buren zouden doordringen. De rechter probeerde in zijn uitspraak vervolgens de grens vast te stellen van wat redelijkerwijs als hinder aanvaardbaar zou zijn. Daarbij stelde de rechtbank vast dat er voldoende aannemelijk was gemaakt dat de muziekgeluiden uit het tuinhuisje zeer hinderlijk waren voor de buren en door hen als overlast werden ervaren. Maar de rechtbank vond dat deze hinder niet meer als overlast zou kunnen worden aangemerkt als deze hinder in de tijd zou worden begrensd. Rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen verbood de rechtbank de muzikant dan ook om op bepaalde tijden op de saxofoon te spelen. En wel op werkdagen vóór 8 uur ’s morgens en na 22 uur ’s avonds en op zaterdagen en zondagen vóór 11 uur ’s morgens en na 22 uur ’s avonds.

Conclusie

Het veelvuldig bespelen van een muziekinstrument in een huurwoning kan voor omwonenden flink wat geluidsoverlast veroorzaken. Dit kan leiden tot klachten bij jou als verhuurder en je kunt gevraagd worden hiertegen op te treden. In een uiterste geval kan je als verhuurder aan de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden of de woning te ontruimen. Maar zover zal het meestal niet komen. Een rechter komt na afweging van alle belangen meestal tot een praktischere oplossing: het begrenzen van het aantal uren dat de muzikant zijn instrument mag bespelen. In de praktijk betreft deze beperking meestal de avond- en nachtelijke uren. Overdag mag je als muzikant vrijwel onbeperkt je instrument bespelen. Al zijn er ook wel rechters geweest die het bespelen van het instrument ook overdag beperkten tot een aantal uren.

Meer weten?

Herken je deze situatie? Of heb je een ander geschil met een huurder? Neem dan contact op met Brandmeester. Onze advocaten kunnen je vast verder helpen. Doe de online check op brandmr.nl.

Lees ook

huurwoning_drugshandel.jpg

Wat doe je als je huurwoning gebruikt wordt voor drugshandel?

Huis en wonen | Drugs | Huurwoning
Arno van Kooten
huurwoning_prostitutie.jpg

Wat doe je als je huurwoning gebruikt wordt voor prostitutie?

Huis en wonen | Ontbinding huurovereenkomst | Illegale prostitutiepraktijken | Huurwoning
Arno van Kooten
Arno van Kooten
Arno van Kooten
Advocaat Huis en Wonen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Een man op social media

Ontslag door online gedrag?

Werk en inkomen | ontslag | social media | online gedrag
Dagmar de Groot
Ziek persoon die een thermometer vast houdt

Hoe hoog is een WIA-uitkering en welke aanvullingen daarop kun je krijgen?

Werk en inkomen | wia | Arbeidsongeschikt | aanvulling
Natascha Schenk
WOZ bezwaar

Hoe maak je bezwaar tegen een WOZ-beschikking?

BrandMR | Bezwaar | woz | woningmarkt
Tessa van Swieten