Juridische hulp op het gebied van Huis en Wonen

Ervaren advocaten en juristen staan klaar om je te helpen.

  • Contact met je advocaat, gewoon vanuit huis
  • Een vaste prijs dus geen uurtje-factuurtje
  • Al meer dan 50 jaar ervaring

Heb je problemen met je buren? Of met een verbouwing? Krijgt je koper de financiering niet rond? Wij helpen je om voor je rechten op te komen. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.


"Ik vind het iedere dag weer een uitdaging om mijn klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dat kan zijn in de vorm van een maximaal juridisch resultaat maar ook door een goed gesprek waarin ik de kansen van een klant op begrijpelijke wijze uiteenzet."

Arthur Overweel

Arthur Overweel | Advocaat Huis en Wonen

Onze specialisten

Veelgestelde vragen

Alle gebreken die je in de eerste drie maanden van het contract meldt, moet de bouwer binnen drie maanden herstellen. Gebeurt dit niet? Dan kun je gebruik maken van de 5%-regeling. Je houdt dan een deel van de aankoopsom ter reservering bij de notaris achter. Wil je daarmee geholpen worden? Doe onze online check en kijk hoe Brandmeester je kan helpen.

Binnen 6 maanden heb je nog garantie. Gebreken die je in die tijd ontdekt, moeten door de bouwer hersteld worden. Tot 5,5 jaar na de oplevering mag je verborgen gebreken nog melden. Gaat het om heel ernstige gebreken? Dan kun je ze zelfs tot 20,5 jaar melden.

Nee. Die zijn niet wettelijk vastgelegd. Je gemeente kan wel regels opstellen via een plaatselijke verordening. Over tijdstippen bijvoorbeeld of volume. Je kunt bij extreme gevallen zoals schreeuwen of ruzie ook hulp inschakelen van de wijkagent of politie.

Huur je? Neem dan ook contact op met je verhuurder. Die is verplicht om klachten serieus te nemen.

Beplanting die over jouw erfgrens groeit mag je snoeien, maar alleen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vraag eerst aan je buren of ze dit willen doen. Daarvoor moet je ze dan ook, indien nodig, toestemming geven om op jouw grond te komen. Willen ze dit niet dan kan je een aangetekende brief sturen om overhangend groen weg te halen, daarvoor geef je ze een termijn. Een normaal termijn is ongeveer 4 tot 6 weken. Doen ze dit niet, dan mag je zelf aan de slag. Zorg wel dat je het netjes doet en de begroeiing niet beschadigt. Anders kan je aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte schade aan de beplanting.

Wist je trouwens dat vruchten van groen van de buren die op jouw grond vallen daarmee ook van jou zijn? Misschien moet je die perenboom toch maar laten groeien!

De regel is dat een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag worden geplant en heggen en struiken niet binnen 50 centimeter. Hier bestaan meerdere uitzonderingen op. De meest voorkomende uitzondering is dat sommige gemeentes andere afstanden hanteren. Kijk daarvoor in de Algemene Plaatselijke Verordening of de Bomenverordening van je gemeente. Als de beplanting er al 20 jaar staat, kan er sprake zijn van verjaring en mogen ze niet meer verwijderd worden. Je kan dit mogelijk zien op luchtfoto’s.

Kom je er niet uit met je buren? Doe de check en kijk of Brandmeester je kan helpen.

Dat mag. Maar het moet op minstens 2 meter afstand van de erfgrens zijn. Is het raam dichterbij? Dan mag dit alleen als er ondoorzichtig glas in zit en het raam niet open kan.

Heb je juridische hulp nodig? Doe de check en kijk of Brandmeester je kan helpen.

Het woord zegt het al. Van een ‘gedeelde’ muur, schutting of heg ben je samen met de aangrenzende buren eigenaar. Voor de aanschaf van een nieuwe schutting ben je dan ook voor de helft verantwoordelijk en betaal je ook de helft. Kom je er samen met je buren niet uit? Dan kan je de erfafscheiding op je eigen grond plaatsen of de buren verplichten mee te werken via de rechter. Let op: in beide gevallen zijn er extra regels en uitzonderingen.

Wil je weten of Brandmeester je kan helpen met je gedeelde muur, schutting of heg? Doe de check.

Een erfafscheiding mag aan de achterkant van je perceel maximaal 2 meter hoog zijn. Staat de schutting voor je huis of ernaast? Dan mag het maximaal 1 meter hoog zijn, afhankelijk van hoe de voorgevelrooilijn loopt. Als je een hogere schutting wil dan moet je daarvoor een vergunning hebben. Het kan ook zo zijn dat je gemeente andere regels heeft voor de schuttinghoogte. Controleer dit bij je gemeente.

Hebben je buren een te hoge schutting en kom je er samen niet uit? Doe de check en kijk of Brandmeester je kan helpen.

grafiek

VASTE PRIJS, ALLE AANDACHT

  • Controle over de kosten
  • Jij bepaalt hoe ver je gaat
  • Geen verrassingen achteraf
  • Gespreid betalen mogelijk