Welke re-integratiekosten draagt jouw (ex-)werkgever?

Ben je ziek en is het onduidelijk hoelang dit nog gaat duren? Dan ben je samen met je werkgever verplicht je voldoende in te spannen zodat je weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dit heet re-integreren. Er wordt een re-integratietraject gestart om terugkeer naar je eigen werk of ander werk mogelijk te maken.

In de beleidsregels die het UWV heeft opgesteld - de Werkwijzer Poortwachter genoemd - is geregeld dat er van je werkgever wordt verlangd dat hij de kosten van je re-integratie draagt. Dit geldt voor zowel spoor 1 als spoor 2. Soms is het nodig dat er meer kosten worden gemaakt dan de basiskosten voor bijvoorbeeld het inschakelen van een extern re-integratiebureau. Welke kosten je werkgever nog meer draagt, vertel ik je hier graag.

Wie betaalt wat?

De kans op vergroting van de re-integratiemogelijkheden is bepalend voor de vraag welke financiële bijdrage je van je werkgever mag verwachten. Het ligt aan de feiten en omstandigheden rondom je re-integratie welke kosten je werkgever betaalt. Van tevoren zal duidelijk moeten zijn dat de financiering je re-integratiemogelijkheden verruimen.

Medische behandelingen

Iedereen die in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering dekt niet alle behandelingen. Voor de behandelingen die buiten de basiszorgverzekering vallen, betaal je vaak een behoorlijk bedrag. Denk hierbij aan een aantal behandelingen bij een fysiotherapeut of coach of een bepaalde vorm van therapie. Als je deze behandelingen nodig hebt om beter te worden en daardoor sneller het werk kan hervatten, kan je je werkgever vragen deze kosten te financieren. Ben je deels aanvullend verzekerd voor bijvoorbeeld behandelingen bij de fysiotherapeut? Dan kan je je werkgever vragen de eigen bijdrage te betalen.

Zoals gezegd moeten de behandelingen je re-integratiemogelijkheden verruimen. Vind je bedrijfsarts dat de behandeling nodig is om je sneller aan het werk te krijgen? Dan zal je werkgever deze kosten sneller dekken dan als de behandeling niet wordt onderbouwd. Mijn advies is daarom om het voorstel bij je werkgever neer te leggen ondersteund met het advies van de bedrijfsarts.

Opleidingen

Misschien kan je binnen je bedrijf aan de slag in een andere functie. Om deze functie passend te maken, heb je een training of scholing nodig die je de kennis geeft om de functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Volgens de beleidsregels van het UWV wordt er van je werkgever verwacht dat hij de kosten draagt voor de training of scholing. Dit geldt alleen voor een training of scholing van circa zes maanden.

Het kan natuurlijk zijn dat je niet kan re-integreren bij je eigen werkgever. Om je arbeidskansen te vergroten, kan het dan noodzakelijk zijn dat je een training of opleiding volgt. Zo wordt de kans op een andere baan bij een andere werkgever groter. Of je werkgever deze training of opleiding betaalt, hangt af van het feit of je na afronding in staat ben om meerdere functies uit te oefenen. Als er bijna geen vacatures zijn in de sector waarvoor jij een training of opleiding wil doen, zal de kans klein zijn dat je werkgever dit betaalt.

Wil je een training of opleiding volgen die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Dan speelt het arbeidsdeskundig rapport een grote rol. Hierin worden functies genoemd die aansluiten bij de (medische) mogelijkheden die je hebt. Je kan eens rondkijken op een vacaturewebsite om passende functies te vinden. Als je daarna het verzoek voor een training of opleiding met je werkgever bespreekt, kan je laten zien dat er voldoende vacatures zijn waarop je na de training of opleiding zou kunnen solliciteren.

Voorzieningen

Naast het financieren van een medische behandeling, training of opleiding kan je werkgever ook een voorziening realiseren en betalen. Bijvoorbeeld een werkplekaanpassing zoals een aangepast bureau, stoel of toilet. Waarom jij deze aanpassing nodig hebt, zal je goed en inzichtelijk moeten onderbouwen naar je werkgever. Ook hierbij kan een rapportage van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van het UWV helpen.

Geen verplichting

Veel werkgevers willen als ‘goed werkgever’ handelen en zullen bereid zijn de financiële last te dragen voor behandelingen, scholingen, trainingen of voorzieningen. Hou er wel rekening mee dat je werkgever niet verplicht is om voor deze kosten op te draaien. Als je werkgever kan onderbouwen waarom de behandelingen, opleiding of voorziening geen toegevoegde waarde bieden aan jouw herstel, kan hij je verzoek afwijzen.

Tot slot

Heb je vragen rondom je re-integratie? Of heb je het idee dat je re-integratietraject niet loopt zoals het hoort te lopen? Neem dan contact op met Brandmeester. Wij adviseren je graag en komen zo nodig in actie.

Lees ook

renee-verberne-Rf7YKhQh8vA-unsplash.jpg

Na corona weer thuis werken of naar kantoor?

Werk en inkomen | Thuis werken
Danique Verhagen
cassidy-dickens-cOAlCJeI7PY-unsplash.jpg

Wanneer kan ik vervroegd een IVA-uitkering aanvragen?

Werk en inkomen | IVA-uitkering
Danique Verhagen

Actueel

covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | advocatenkantoor | tarieven | intake | adviesgesprek
Ljubica Pesic
Rolstoel met enkel in gips

Op welke manieren kun je de WIA-uitkering aanvullen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | wia | aanvulling
Natascha Schenk
Illegaal gokken

Online geld verloren bij illegaal gokbedrijf? Dan heb je recht op terugbetaling!

Aankopen en geld | terugbetaling | illegaal gokbedrijf | online gokken
Floris van der Weijden