Wettelijk bewijsvermoeden bij aankopen met een gebrek verlengd van zes naar twaalf maanden
Dominique Veen
Dominique Veen
Jurist Aankopen en geld

Op 20 mei 2019 is er een Europese richtlijn (Richtlijn (EU) 2019/771) aangenomen die de rechtspositie van consumenten verder versterkt. En op 27 april 2022 traden er in Nederland wetswijzigingen in werking die gebaseerd zijn op deze richtlijn. Hierdoor zijn consumenten voortaan nog beter beschermd. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat als er sprake is van een gebrek na de aankoop van een product, het wettelijke bewijsvermoeden wordt verlengd van zes naar twaalf maanden.

Wat houdt het wettelijke bewijsvermoeden in?

De wet bepaalt dat een gekochte zaak conform de koopovereenkomst moet zijn. Dit betekent dat een product dat je gekocht hebt geen gebreken mag hebben en moet overeenstemmen met de verwachtingen die je mag hebben op grond van de koopovereenkomst. Als je een product hebt gekocht dat gebreken heeft, mag je dus eisen dat dat wat er ontbreekt alsnog wordt afgeleverd of dat het product wordt hersteld of vervangen. In sommige gevallen kan je de koopovereenkomst zelfs ontbinden of aanspraak maken op een korting.

Als er sprake is van een gebrek moet je normaal gesproken bewijzen dat het product dat je gekocht hebt al gebrekkig was op het moment dat de verkoper het afleverde. Maar de wet komt je hierin tegemoet. Deze regelt namelijk dat als er binnen een jaar (voorheen dus zes maanden) na aflevering een gebrek aan het geleverde product optreedt, er wordt vermoed dat het product al bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordde. Je hoeft dus niet binnen dit jaar te bewijzen dat het product al bij aflevering gebrekkig was. Vanwege dit wettelijke bewijsvermoeden moet de verkoper juist bewijzen dat het product zonder gebreken geleverd is. Bijvoorbeeld doordat het gebrek door onjuist gebruik van de consument is ontstaan.

Hoe kan je hier een beroep op doen?

Dat is eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat je ontdekt dat er iets mis is met het product maak je hier direct melding van bij de verkoper. Doe dit wel schriftelijk per aangetekende brief of e-mail. Zo kan je later aantonen dat je binnen een jaar hebt geklaagd bij de verkoper. Kan je dit namelijk niet aantonen en zijn de twaalf maanden voorbij, dan draag je als consument alsnog de bewijslast.

Dus geef in je brief of e-mail aan wat er mis is met het product, vraag de verkoper het product kosteloos te repareren of te vervangen en stel hiervoor een redelijke termijn. Over het algemeen wordt twee à drie weken gezien als een redelijke termijn.

Als je er niet uitkomt met de verkoper

Kom je met de verkoper in een discussie terecht omdat je er samen niet uitkomt? Dan kunnen we je bij Brandmeester altijd verder helpen met je zaak. Zo kunnen we je persoonlijk adviseren over je juridische positie. Dit advies krijg je al voor de vaste prijs van € 139,- en veel juridische kwesties worden door dit advies al opgelost. Maar als dat nodig is, kunnen we ook onderhandelen met de verkoper of de gang naar de geschillencommissie of de kantonrechter voor je maken.

Dominique Veen
Dominique Veen
Jurist Aankopen en geld
Bekijk al mijn berichten

Actueel

cover_bedrijfseconomisch_ontslag_square

Bedrijfseconomisch ontslag. Ontslagvergunning of vaststellingsovereenkomst?

Werk en inkomen | Ontslagvergunning | reorganisatie | Vaststellingsovereenkomst
Carmen Dumpel
cover_ziek_vso_square

Een vaststellingsovereenkomst tekenen als je ziek bent. Is dat verstandig?

Werk en inkomen | arbeidsovereenkomst | Ziekte | Vaststellingsovereenkomst
Natascha Schenk
cover_verborgen-gebreken_paard_square

Help! Mijn pas gekochte paard vertoont gebreken. Wat nu?

Aankopen en geld | Paard | hippisch recht | Gebreken
Dakota Rico Neves