Wat is een WIA-uitkering en hoe vraag je het aan?

Thuis zitten door ziekte is al vervelend genoeg. Dan wil je je zeker niet bezighouden met allerlei ingewikkelde zaken rond een WIA-uitkering. Maar wat is een WIA-uitkering eigenlijk? Hieronder leggen we je uit hoe het werkt, waar je recht op hebt en hoe het dan zit met je sollicitatieplicht.

Deze content is geblokkeerd

BrandMR gebruikt cookies op deze website. Om deze video te bekijken dien je je cookie instellingen aan te passen. Ga naar de cookie-instellingen en ga daar akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Youtube_Stap1.png

Wat is een WIA-uitkering?

Ziek persoon die zich afvraagt waar hij recht op heeft met YouTube logo.

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Te ziek zijn om nog te kunnen werken is natuurlijk erg vervelend. Gelukkig ben je met een WIA-uitkering verzekerd van een inkomen.

Het doel van de Wet WIA is om je door een financieel moeilijke tijd heen te helpen en ervoor te zorgen dat je later weer op eigen benen verder kunt.

Het verschil met een WW-uitkering is dat het bij een WW-uitkering gaat om ontslag. Je ben als werknemer ontslagen en daarom kun je een uitkering krijgen. Het gaat hier dus niet om mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Wil je meer weten over de werkloosheidswet? Kijk dan ook naar onze video over de WW.

Voorwaarde: 35% arbeidsongeschikt

Er zijn wel een aantal voorwaarden voordat je in aanmerking komt voor de WIA. Zo is het bijvoorbeeld bedoeld voor mensen in loondienst en moet je na twee jaar ziekte minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Het UWV - het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen - beslist of je daar recht op hebt.

UWV-arts

Stel, je hebt een hersenschudding na een heftig ongeluk op de fiets. Je kan daardoor een aantal jaar niet werken.

Eerst heb je dan een gesprek met de UWV-arts. Aan de hand van zijn bevindingen wordt er een Functionele Mogelijkheden Lijst opgesteld. Op basis van deze lijst bekijkt de arbeidsdeskundige van het UWV welke functies je nog zou kunnen doen.

Youtube_Stap2.png

Welke vormen zijn er en welke past bij jou?

WGA en IVA

Het UWV maakt een inschatting van hoe arbeidsongeschikt je bent. De Wet WIA kent namelijk twee verschillende uitkeringen: de WGA en de IVA. De IVA kan je krijgen als je niet of bijna niet meer kan werken. De WGA krijg je als je - nu of in de toekomst - nog wel kunt werken. Welke uitkering je krijgt, hangt dus van jouw persoonlijke situatie af.

Ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een WGA-uitkering. Dat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

WGA

Ben je tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt maar verwacht het UWV dat het in de toekomst beter met je zal gaan? Dan krijg je ook een WGA-uitkering.

IVA

Ben je 80% tot 100% arbeidsongeschikt en verwacht het UWV dat je niet meer beter wordt? Dan is er sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan een IVA-uitkering. Dit staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Youtube_Stap3.png

Welke fases kent de WIA en hoe hoog is de uitkering?

WGA-fase 1: loongerelateerde fase

De WGA-uitkering kent drie verschillende fases.

Je begint met de loongerelateerde fase. Die duurt maximaal twee jaar maar kan ook korter zijn. De uitkeringsduur wordt bepaald aan de hand van je arbeidsverleden dus hoe lang en hoeveel je voorafgaand aan je arbeidsongeschiktheid werkte. Tijdens deze eerste fase hoef je niet per se te werken.

Het UWV kijkt dan naar het loon dat je verdiende in de twaalf maanden voordat je ziek werd. Van dat loon krijg je de eerst twee maanden 75% en daarna 70% tot het einde van je loongerelateerde fase.

Maximum uitkering

Maar let op! Er geldt ook een maximum. Dit is bepaald op € 5.579,66 per maand. Dus ook als je meer verdiende dan dit bedrag wordt er bij de berekening van je uitkering nog steeds van € 5.579,66 - uitgegaan.

WGA-fase 2a: loonaanvullingsuitkering

Na afloop van de loongerelateerde fase geldt een zogenaamde inkomenseis omdat je naast je WGA-uitkering weer moet werken. Je krijgt dan een loonaanvullingsuitkering.

Met deze uitkering plus het loon dat je verdient, heb je een inkomen van ongeveer 70% van je vroegere loon. Als er niets in je situatie wijzigt, hou je deze loonaanvullingsuitkering tot het moment dat je met pensioen gaat.

WGA-fase 2b: vervolguitkering

Als je na de loongerelateerde fase niet of weinig werkt - bijvoorbeeld omdat je geen werk kan vinden - krijg je na de eerste fase een vervolguitkering. Hoeveel dat precies is, is gebaseerd op de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin je bent ingedeeld. Ook voor deze uitkering geldt dat - als er niets verandert in jouw situatie - je deze kunt behouden tot je met pensioen mag.

WGA bij volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid

Als je 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent maar het UWV verwacht dat je nog beter wordt, krijg je ook te maken met een WGA-uitkering. We hebben het dan over volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid.

Ook in dit geval krijg je eerst een loongerelateerde uitkering en als je langer dan twee jaar ziek bent een loonaanvullingsuitkering. In beide fases is dit 70% van je oude loon.

IVA-uitkering

De IVA-uitkering is 75% van je oude loon. Dat is dus hoger dan een WGA-uitkering. De IVA-uitkering ontvang je tot je de AOW-leeftijd bereikt hebt en officieel met pensioen mag. Tenzij er natuurlijk iets verandert in jouw situatie.

Vakantiegeld en andere toeslagen

Naast je loon ontvang je bij de meeste werkgevers ook vakantiegeld. Maar hoe zit dat als je een WIA-uitkering ontvangt? Goed nieuws! Ook dan ontvang je gewoon vakantiegeld. Dit krijg je in de maand mei uitbetaalt. Andere toeslagen die je bij je vorige werkgever had - zoals bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering - zijn al bij je WIA-uitkering inbegrepen.

Youtube_Stap4.png

Welke verplichtingen zijn er? Verplichtingen en reïntegratieplan

Gesprek / onderhandelen

Wanneer de aanvraag van je WIA is goedgekeurd en je de uitkering krijgt toegewezen, zijn er een aantal verplichtingen waar je je aan moet houden. Het UWV stelt in overleg met jou een reïntegratieplan op, ook wel reïntegratievisie genoemd. In dat plan spreken jullie af welke verplichtingen en rechten je hebt. Hier moet je je goed aan houden. Ook afspraken over scholing worden opgenomen in het reïntegratieplan.

Verplichting 1: inlichtingenplicht

Ten eerste is er bij zowel de WGA als de IVA de inlichtingenplicht. Daarbij moet je uit jezelf alle informatie waarvan je kunt weten dat die invloed hebben op jouw uitkering met het UWV delen. Bijvoorbeeld dat je een nieuwe baan gevonden hebt, dat je een lange vakantie in het buitenland hebt of dat je opgenomen bent in het ziekenhuis. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van jouw uitkering.

Verplichting 2: controlevoorschriften

Daarnaast moet je werken aan controlevoorschriften. Dat betekent onder andere dat je op het spreekuur van het UWV moet komen als je daarvoor uitgenodigd wordt. Samenwonen of trouwen heeft trouwens geen invloed op de hoogte van je uitkering. Dat hoef je dus niet door te geven.

Verplichting 3: sollicitatieverplichting

Daarnaast is er een sollicitatieplicht. Die hoort alleen bij de WGA-uitkering. Bij de IVA-uitkering ben je volledig arbeidsongeschikt bevonden en hoef je dus niet meer te werken. Als richtlijn geldt dat je ten minste twee keer per maand een vacaturebank moet bekijken en ten minste vier keer per maand een concrete sollicitatieactiviteit moet verrichten.

Youtube_Stap5.png

Tot wanneer loopt de WIA-uitkering?

Een man met pensioen denkend aan zijn vakantie

Hoe lang loopt een WIA-uitkering eigenlijk? Zoals net al een aantal keer terug kwam, kan de WIA-uitkering in principe lopen tot het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt en dus met pensioen kan. Maar de WIA-uitkering kan ook eerder eindigen.

Herbeoordeling

Een WIA-uitkering eindigt bijvoorbeeld eerder als je door het UWV wordt opgeroepen voor een herbeoordeling en daaruit blijkt dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Een herbeoordeling kan het gevolg zijn van een melding die je zelf hebt gedaan na een verandering in jouw gezondheid. Maar het kan ook zo zijn dat jouw ex-werkgever de herbeoordeling heeft aangevraagd.

Je WGA-uitkering eindigt ook als je werkt naast je uitkering en je in één jaar meer dan 65% verdiende van je oude uurloon.

Wil je meer weten over de berekening van je arbeidsongeschiktheidspercentage? Lees er hier alles over.

Na de WIA

Heb je geen werk op het moment dat je WIA-uitkering eindigt? Dan kun je vaak alleen nog maar een bijstandsuitkering aanvragen.

Youtube_Stap6.png

Hoe vraag je een WIA-uitkering aan?

Op het moment dat je een WIA-uitkering kan aanvragen – nadat je 88 weken ziek bent geweest – stuurt het UWV je automatisch een brief met daarin alle informatie over de aanvraag. Je kan ook zelf het initiatief nemen en de WIA-uitkering aanvragen via het UWV.

Meer weten over de WIA? Bekijk dan Wegwijs in de WIA.

Persoon die de online check doet

De eerste stap op weg naar een oplossing

Ben je het niet eens met het UWV? Dan kan je in beroep gaan. Als je daar advies bij nodig hebt - bijvoorbeeld over hoe je dat precies doet en wat je kan verwachten - neem dan contact op met Brandmeester. Wij helpen je graag op weg.

  • Effectief: snel hulp van een advocaat
  • Transparant: een vaste prijs, alles online
  • Kwaliteit: 50 jaar rechtshulpervaring
Ja, ik wil juridische hulp