Wegwijs in de WIA

Als je door ziekte niet meer naar je werk kan, kun je gelukkig terugvallen op een WIA-uitkering. Maar wat is een WIA-uitkering nou eigenlijk precies? En waar moet je allemaal rekening mee houden? Op deze pagina hebben we alles wat te maken heeft met een WIA-uitkering nog eens overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Thuis zitten door ziekte is al vervelend genoeg. Dan wil je je zeker niet bezighouden met allerlei ingewikkelde zaken rond een WIA-uitkering. Daarom leggen we je hier uit hoe dit werkt, waar je recht op hebt en hoe het dan zit met je sollicitatieplicht.


BrandMR Ik ben ziek, waar heb ik recht op

Wat is een WIA-uitkering en hoe vraag je deze aan?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Te ziek zijn om nog te kunnen werken is natuurlijk erg vervelend. Gelukkig ben je met een WIA-uitkering verzekerd van een inkomen.

Het doel van de wet WIA is om je door een financieel moeilijke tijd heen te helpen en ervoor te zorgen dat je later weer op eigen benen verder kunt.

Lees meer over wat een WIA-uitkering is en hoe je het aanvraagt
uitkeringen en vergoedingen

Waar moet je bij een WIA-uitkering allemaal rekening mee houden?

Word je ziek? En kun je daardoor niet meer naar je werk? Dan is je werkgever is verplicht om je loon voor maximaal twee jaar door te betalen. Ben je na deze periode nog ziek? Dan stopt je werkgever met doorbetalen en kun je een WIA-uitkering aanvragen.

Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van een aantal dingen:

  • Je moet minimaal 104 weken ziek zijn geweest;
  • Je moet voor de WIA verzekerd zijn;
  • Je moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat je niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat je eerder verdiende.
waar moet je rekening mee houden?
Gesprek / onderhandelen

Hoe bereid je je voor op een WIA-keuring?

Ben je bijna twee jaar ziek? Dan krijg je van het UWV een oproep voor een WIA-keuring. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.

Van die gesprekken hangt veel af dus wil je je daar natuurlijk graag op voorbereiden. Zo is het belangrijk om te weten wat de verzekeringsarts doet, wat je mee moet nemen en welke vragen je kan verwachten.

Voorbereiden op een WIA-keuring
percentage berekenen

Hoe berekent het UWV je arbeidsongeschikt-heidspercentage?

De beoordeling om je arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen kent twee stappen:

  • een beoordeling door de verzekeringsarts;
  • een beoordeling door de arbeidsdeskundige.

Je hebt eerst een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. Die maakt een inschatting van je beperkingen op het gebied van arbeid. De beperkingen die volgens de arts een medisch objectiveerbare oorzaak hebben, vult hij in op de functionelemogelijkhedenlijst (FML).

Lees meer over het arbeidsongeschiktheids-percentage
solliciteren en thuiswerken

Solliciteren als je een WIA hebt. Hoe zit dat eigenlijk?

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Ook al heb je dan een WIA-uitkering, moet je toch proberen passende arbeid te vinden. Dat staat in de Wet WIA. Als hoofdregel geldt dat je:

  • twee keer per maand een vacaturebank moet raadplegen;
  • vier keer per maand een sollicitatieactiviteit moet verrichten.

Van deze hoofdregel mag ook afgeweken worden. Natuurlijk moet UWV dan wel goed uitleggen waarom zij afwijken van de hoofdregel. De sollicitatieplicht geldt vanaf het moment dat UWV die verplichting opneemt in de re-integratievisie of het werkplan.

Illustratie van een persoon die vragen heeft bij haar contract

Een vaststellings-overeenkomst tekenen als je een WIA-uitkering hebt. Mag dat?

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijg je van het UWV een WGA-uitkering. Om je inkomen zo hoog mogelijk te houden, is het nodig dat je daarnaast werkt. Heb je een baan gevonden waarmee je minimaal 50% van je resterende verdiencapaciteit verdient? Dan krijg je van het UWV een WGA-loonaanvullingsuitkering.

Zo lang je deze baan houdt, ontvang je iedere maand een WGA-uitkering van het UWV en een loon van je werkgever. Je hebt dan een totaalinkomen van ongeveer 70% van je laatstverdiende loon.

Maar wat als je een conflict krijgt op je werk? Of als de werkgever steeds minder werk voor je heeft? Dan kan het zijn dat de werkgever een vaststellingsovereenkomst aan jou voorlegt omdat hij het dienstverband wil beëindigen.

Dan wil je natuurlijk weten of je daarmee mag instemmen als je een WGA-uitkering hebt. Het korte en simpele antwoord: ja.

Maar realiseer je goed wat de consequenties zijn. Bijvoorbeeld dat je niet langer een WGA-loonaanvullingsuitkering krijgt als jouw baan eindigt en je geen nieuw werk hebt. Je krijgt dan een (lagere) WGA-vervolguitkering.

75 procent IVA

Hoe kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering?

De afkorting IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je komt in de IVA als je arbeidsongeschikt raakt en de kans klein is dat je ooit weer kan werken. We hebben het dan ook wel over volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

Volledig betekent dat je 80% of meer arbeidsongeschikt bent volgens de regels van de wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Duurzaam houdt in voor een langere periode. Dus als er geen verbetering in je medische situatie is en de kans op herstel uiterst klein is. Je zal in dat geval vanuit de IVA een uitkering ontvangen die 75% is van je laatstverdiende loon. Als je situatie niet verandert, krijg je deze IVA-uitkering tot aan je AOW-leeftijd.

Lees meer over een IVA-uitkering

Wanneer heb ik recht op een vervroegde IVA-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een IVA-uitkering als je al geruime tijd ziek bent en hierdoor minder of niet kan werken. De wachttijd voor een IVA-uitkering is twee jaar (104 weken). Maar je kan vervroegd een IVA-uitkering aanvragen als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.

Arbeidsbeperkingen noem je duurzaam als er sprake is van een medisch stabiele of verslechterende situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat. Denk hierbij aan een progressief of stabiel ziektebeeld zonder behandelingsmogelijkheden.

Persoon die de online check doet

Problemen met je WIA-uitkering? Kijk wat Brandmeester voor je kan betekenen.

Doe de check