Ik ben ontslagen. Wat nu?

Wat vervelend! Dit kan aanvoelen als een onzekere periode. Maar bij een ontslag zijn er duidelijke spelregels die je het gevoel van controle teruggeven. Lees alles over je rechten en plichten.

Ben je het ermee eens?

Sommigen zien een ontslag al van mijlenver aankomen. Omdat het niet goed gaat op het werk, of omdat de resultaten tegenvallen. Maar anderen zijn totaal verrast. Het is belangrijk om tijdens een gesprek rustig te blijven. Laat je niet leiden door emoties en teken niets ter plekke. Neem een eventueel voorstel mee naar huis en ga pas later op de situatie in.

De afhandeling van het ontslag

De reden waarom het belangrijk is om (nog) niets te uiten of te tekenen, is omdat het belangrijk is om na te gaan of:

  • de reden gegrond is;
  • een vergoeding voldoende is;
  • je een WW-uitkering kan aanvragen.

Heb je het gevoel hebt dat jouw ontslag onterecht is? Of niet goed verloopt? Dan kun je juridische hulp inschakelen. Doe de gratis check en kijk of wij je verder kunnen helpen.

grafiek

Vaste prijs, alle aandacht

  • Controle over de kosten
  • Jij bepaalt hoe ver je gaat
  • Geen verrassingen achteraf

Veelgestelde vragen

Stel je voor: het komt niet tot een ontslag. Dan is het dus ook niet nodig om dit aan te vechten. Aan de andere kant is er wel een jurist of advocaat die naar jouw werksituatie kijkt en die je inzicht geeft in je rechten en plichten.

Het werkt vrij simpel. Je start met een gratis online check. Daarna weet je of we je kunnen helpen. Via een persoonlijk gesprek vertellen we je of je een sterke zaak hebt en wat de beste aanpak is. Daarna kunnen we (namens jou) onderhandelen voor de beste uitkomst tussen jou en je werkgever. Komen we er niet uit? Dan leggen we jouw situatie in het uiterste geval voor aan de rechter.

Bij Brandmeester zit jij aan de knoppen: je bepaalt zelf of we een stap verder gaan. Of niet.

Ja. Het persoonlijk advies verloopt telefonisch of via Skype. Er is dan tijd voor al je brandende vragen. Ook nemen we je mee in de beste aanpak en of je een sterke zaak hebt. Of niet natuurlijk, want ook daarover zijn we eerlijk. Het gesprek wordt opgenomen, zodat je dit nog eens rustig kunt terugluisteren.

Ja, maar niet altijd met succes. Een ontslag kan terecht of onterecht zijn. Diefstal, seksuele intimidatie en geweld zijn goede redenen voor ontslag. Maar, werkweigering of een ontslag om financiële redenen: daarover valt te twisten. Het is daarom verstandig om ook je arbeidsvoorwaarden na te gaan. Bij Brandmeester kijken we naar je situatie, vertellen we je of je een sterke zaak hebt én bespreken we de beste aanpak.

In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat je aanspraak maakt op een transitievergoeding als je langer dan 24 maanden bij een werkgever hebt gewerkt. Dit is overigens alleen het geval als het ontslag loopt via het UWV, een kantonrechter of een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband.

Als je ontslagen bent vanwege een arbeidsconflict, en je werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, dan kunnen we gaan onderhandelen of procederen over een ontslagvergoeding bovenop je transitievergoeding. We kunnen niet garanderen dat je deze extra vergoeding ook krijgt, maar wij gaan er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen.

Als je op staande voet wordt ontslagen, is het belangrijk om dit altijd aan te vechten. Het kan namelijk zijn dat dit onterecht is gebeurd. Als je het niet aanvecht, ben je verwijtbaar werkloos. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor je uitkeringen. Je krijgt geen WW-uitkering en wordt misschien zelfs gekort op je bijstandsuitkering.

Je ontslag op staande voet kan ongeldig worden verklaard als:

1. Er geen sprake was van een dringende reden die een ontslag op staande voet tot gevolg kan hebben

2. De dringende reden je niet direct is verteld

3. Het ontslag op staande voet niet meteen is gegeven nadat de reden is ontdekt

4. De werkgever geen bewijs heeft

Valt je situatie in een van de bovenstaande gevallen? Brandmeester kan je helpen verdere stappen te ondernemen.

Tijdens je zwangerschap geldt een opzegverbod. Dit betekent dat je werkgever je niet mag ontslaan, tot 6 weken na je zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er bestaan wel een paar uitzonderingen:

1. Ontslag tijdens je proeftijd

Speelde je zwangerschap geen rol bij je ontslag in je proeftijd? Dan mag je gewoon ontslagen worden. Je mag daarentegen niet ontslagen worden vanwege je zwangerschap, ook tijdens je proeftijd.

2. Ontslag na een tijdelijk contract

Loopt je contract af tijdens je zwangerschap? Dan mag je werkgever dat contract gewoon af laten lopen. Je werkgever heeft wel een aanzegverplichting. Je werkgever moet dan minimaal een maand voor aflopen van het contract schriftelijk laten weten of je contract verlengd wordt of niet. Deze aanzegverplichting geldt niet voor arbeidscontracten korter dan zes maanden of voor arbeidscontracten met de duur van een bepaald project.

3. Ontslag op staande voet

Als je tijdens je zwangerschap op staande voet ontslagen wordt, moet je werkgever daar een dringende reden voor hebben. Bijvoorbeeld als je steelt van het bedrijf. Als je op staande voet ontslagen wordt omdat je zwanger bent, is je werkgever in overtreding en kunnen we je helpen.

4. Ontslag als uitzendkracht

Als je als uitzendkracht werkt, mag je niet ontslagen worden omdat je zwanger bent. Is er een uitzendbeding opgenomen in je arbeidsovereenkomst? Als je jouw werkzaamheden niet meer kan doen als gevolg van je zwangerschap (bijvoorbeeld door misselijkheid of niet meer kunnen tillen), dan kan het bedrijf de opdracht met je beëindigen. 

Met een jaarcontract kan je niet zomaar ontslagen worden. Ontslag op staande voet om geldige redenen is wel mogelijk. Je werkgever kan ook naar de kantonrechter om het contract te laten ontbinden, maar dit zal niet vaak gebeuren.

Een tijdelijk contract loopt vanzelf af, maar je werkgever moet wel een maand van tevoren laten weten dat het contract niet meer wordt verlengd. Dit noemen we de aanzegtermijn. Doet je werkgever dit niet? Dan is hij je een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd.

Heb je al 3 tijdelijke contracten gehad en krijg je een 4e contract, of werk je tijdens de 2e tijdelijke contract langer dan 24 maanden bij je werkgever? Dan ben je automatisch in vaste dienst, met alle bijbehorende rechten. Behalve als je een aanzegtermijn hebt gekregen natuurlijk.

Nee, zeker niet. Gelukkig ben je als werknemer in Nederland beschermd. Je werkgever mag je pas ontslaan als hij kan bewijzen dat het ontslag om een van volgende redenen is gebeurd:

1. Verwijtbaar handelen of nalaten

Als je ernstig verwijtbaar handelt of nalatig bent, mag de arbeidsovereenkomst beëindigd worden. Dit is bijvoorbeeld handelen dat ook een ontslag op staande voet zou rechtvaardigen, of als je niet meewerkt aan een reïntegratie na arbeidsongeschiktheid.

2. Disfunctioneren

Als je werkgever niet tevreden is over je functioneren, en je dit meerdere malen heeft laten weten, kan dat reden zijn voor ontslag. Dit moet dan wel aangetoond worden met bewijsmateriaal, en moet je de kans krijgen om je functioneren te verbeteren.

3. Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie met een collega of leidinggevende kan reden zijn voor ontslag. Dit zal vaak vanwege botsende karakters of verschillende inzichten over de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd. Als de situatie dusdanig verslechtert tot het punt dat het werk er onder lijdt, kan je werkgever besluiten je te ontslaan. Je werkgever zal eerst pogingen ondernomen moeten hebben om te proberen de relatie te verbeteren, zo nodig door middel van het inzetten van mediation. Je werkgever moet naderhand ook wel kunnen bewijzen dat jij degene bent die de problemen heeft veroorzaakt.

4. Dringende reden (ontslag op staande voet)

Je kan op staande voet ontslagen worden als je steelt van het bedrijf, fraudeert of collega's mishandelt of bedreigt. Ook werkweigering kan reden zijn van ontslag op staande voet. Je werkgever moet deze reden direct aan je mededelen, het ontslag ook direct geven en hij moet het achteraf kunnen bewijzen.

5. Bedrijfseconomische reden

Heeft je werkgever te maken met tegenvallende bedrijfsresultaten, of zit er een reorganisatie aan te komen? Dan kan dat reden zijn om personeel te ontslaan. Een bedrijfseconomisch ontslag kan om veel verschillende redenen plaatsvinden. Je werkgever zal dan rekening moeten houden met het afspiegelingsbeginsel. Vaak zal de werkgever ook eerst de mogelijkheid van een ontslagregeling onderzoeken.

Wat de reden van je ontslag ook is, het is vaak aan te vechten. Of misschien is er een gunstige regeling voor jou uit te slepen. Vraag in ieder geval juridisch advies als je het gevoel hebt dat je niet goed behandeld bent. Brandmeester kan je vertellen wat je kansen zijn in je situatie. Doe de check.

Als je op staande voet ontslagen bent, en je vecht dit niet aan, ben je verwijtbaar werkloos. Je hebt dan geen recht op een WW-uitkering. Ook kan in sommige gevallen je bijstandsuitkering gekort worden. Ga dus in ieder geval nooit zomaar akkoord met een ontslag op staande voet.

Als je zonder waarschuwing een ontslagbrief op de mat krijgt, is dat erg vervelend. Zeker wanneer je liever gewoon aan het werk blijft bij je werkgever. Onderteken in ieder geval nog niks. Doe ook niets wat lijkt op het accepteren van je ontslag. Denk aan het inleveren van bedrijfseigendommen, thuis blijven en het werk neerleggen of vragen beantwoorden die gaan over je ontslag en eventuele volgende stappen.

De volgende stap is het inwinnen van advies. Leg je situatie uit aan een advocaat of jurist, en bekijk wat je opties zijn.