Mag het UWV brieven wel digitaal verzenden? Of moet dit per post?
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Jurist Werk en Inkomen

Hoofdregel

De hoofdregel is dat communicatie tussen het UWV en de burgers elektronisch plaatsvindt. Daar zijn wel uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld bij speciale groepen burgers of in het geval van bijzondere berichten of omstandigheden. Het UWV heeft in de Beleidsregel elektronische communicatie UWV verder uitgewerkt wanneer er van zo'n uitzondering sprake is.

Wat mag niet via de berichtenbox?

Brieven uitsluitend via de berichtenbox verzenden mag in ieder geval niet als het gaat om:

  • een klacht-, bezwaar- of gerechtelijke procedure;
  • het opleggen van een maatregel of bestuurlijke boete;
  • het verrekenen van een terugvordering of boete met de uitkering.

Ook een aantal bijzondere beslissingen mogen niet alleen via de berichtenbox verzonden worden:

  • een toekenning van WIA, WAO, Wajong of WAZ;
  • een afwijzing van WIA, WAO, Wajong of WAZ.

In deze gevallen moet het UWV de brief of de beslissing dus ook per post naar jou toesturen.

Wat mag wél via de berichtenbox?

De meeste beslissingen mogen wél via de berichtenbox verzonden worden. Voor de ZW (Ziektewet) en WAZO (Wet Arbeid en Zorg) geldt dat alle beslissingen digitaal verzonden mogen worden. Beslissingen in het kader van de WIA, WAO, Wajong en WAZ mogen ook digitaal via de berichtenbox verzonden worden. Zolang het niet gaat om een toekenning of afwijzing van de uitkering. Die beslissingen moeten namelijk per post verzonden worden.

Beslissing gemist?

Maar wat als je je berichtenbox niet controleert en een beslissing mist? Dat komt dan voor jouw eigen rekening en risico. Dien je te laat bezwaar in omdat je de beslissing te laat in de berichtenbox hebt gezien? Dan zal het UWV je bezwaar inhoudelijk niet in behandeling nemen. Je bezwaarschrift wordt dan namelijk niet-ontvankelijk verklaard. Rechters hebben over dit soort situaties al vaker geoordeeld en vinden meestal dat het je eigen verantwoordelijkheid is om de berichtenbox in de gaten te houden en op tijd bezwaar in te dienen. De hoogste rechter op dit gebied - de Centrale Raad van Beroep - heeft dit recent nog eens bevestigd.

Tip!

Is het voor jou onmogelijk of onredelijk bezwarend om via de berichtenbox te communiceren? Dan kun je het UWV vragen om voor jou een uitzondering te maken en de brieven per post te blijven verzenden. Heb je daar vragen over of wil je hulp daarbij? Vraag dan een adviesgesprek bij Brandmeester aan.

Lees ook

Ziek persoon die een thermometer vast houdt

Hoe hoog is een WIA-uitkering en welke aanvullingen daarop kun je krijgen?

Werk en inkomen | wia | Arbeidsongeschikt | aanvulling
Natascha Schenk
Wia en een vso

Een vaststellingsovereenkomst tekenen vóórdat de WIA-beslissing

Werk en inkomen | arbeidsvoorwaarden | studiekostenbeding | opleidingskosten
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Jurist Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Een man op social media

Ontslag door online gedrag?

Werk en inkomen | ontslag | social media | online gedrag
Dagmar de Groot
WOZ bezwaar

Hoe maak je bezwaar tegen een WOZ-beschikking?

BrandMR | Bezwaar | woz | woningmarkt
Tessa van Swieten
WOZ-Waarde

Hoe check ik of mijn WOZ-waarde klopt?

BrandMR | check | woz | woningmarkt
Tessa van Swieten