Blaffende honden en kraaiende hanen. Wanneer is geluidshinder onrechtmatig?

Wij Nederlanders zijn gek op huisdieren. Met een bevolking van ongeveer 17 miljoen mensen, hebben wij meer dan 27 miljoen huisdieren in Nederland.* Zo heeft 1 op de 4 huishoudens een kat en 1 op de 5 huishoudens een hond. In de praktijk betekent dit dat er zo’n 3 miljoen katten in Nederland rondlopen en bijna 2 miljoen honden. En dan hebben we het nog niet eens over konijnen, kippen, vogels, vissen, paarden en postduiven.

Huisdieren geven warmte, gezelligheid en steun aan hun baasjes. Maar we leven in een dichtbevolkt land en zoveel dieren kunnen in het dagelijks leven ook wel eens overlast geven. Wie ergert zich niet aan de hond die maar blijft blaffen als de buren de hele dag weg zijn? En wat te denken van die haan van de buren die om 5 uur s’ ochtends begint te kraaien en jou uit je slaap houdt. In dat geval vraag je je wellicht af: “Kan ik daar iets tegen doen?

Een goede buur…

Het spreekwoord zegt het al: een goede buur is beter dan een verre vriend. Het is dan ook belangrijk dat je op goede voet staat met je buren. Heb je geluidsoverlast van de hond of de haan van de buren? Spreek de buren daar dan eerst zélf op aan. Probeer dat in een ontspannen setting te doen, bijvoorbeeld onder het genot van een kop koffie. Leg uit waar de overlast uit bestaat en wat dit voor jou betekent (stress, te weinig slaap etcetera). Overleg met de buren hoe de situatie kan worden opgelost. In de meeste gevallen zal een goed gesprek ook een oplossing betekenen. Maar in sommige gevallen zijn buren doof en blind voor klachten over hun huisdier. (“Nee hoor, mijn huisdier veroorzaakt geen overlast.”)

Wat doe je dan?

Als een goed gesprek niet helpt, dan kan je de hulp inroepen van derden. Denk bijvoorbeeld aan buurtbemiddeling of een wijkagent. Ook het inschakelen van een mediator kan in burenkwesties nog weleens helpen. Maar hiervoor is wel de medewerking van beide partijen voor nodig. En er zijn kosten aan verbonden.

Als ook dat niet helpt

Blaffende hond in de tuin

gedragingen moet je als buren nu eenmaal van elkaar accepteren, zeker in een stedelijk gebied.

Onze wetgever geeft aan dat buren elkaar geen onrechtmatige hinder mogen toebrengen. Alleen het veroorzaken van hinder is dus niet genoeg. Deze hinder moet ook nog onrechtmatig zijn. Waar kijkt een rechter naar als hij met zo’n zaak te maken heeft?

Als dat ook niet helpt, meld je dan bij een advocaat of jurist die voor jou de juridische mogelijkheden kan onderzoeken om de geluidsoverlast te beëindigen. In dat geval moet het wel gaan om structurele overlast en niet om incidenteel hinderlijk gedrag. Bepaalde

Niet iedere hinder die wordt ondervonden is onrechtmatig. Je zal dus een zekere mate van door anderen veroorzaakte hinder moeten dulden. Of de tolerantiegrens wordt overschreden, hangt voor een belangrijk deel af van de aard, de ernst en de duur van de hinder. En van de plaatselijke omstandigheden. Dit moet je kunnen bewijzen. Daarom is het handig om een logboek bij te houden. In het logboek schrijf je bijvoorbeeld wanneer er overlast is en hoe erg dit is. (Blaft de hond de hele dag? Op welke tijdstippen? Hoe hard blaft de hond? Is de hond de hele dag in de tuin of binnen?)

Geluidsmetingen

Om je standpunt te bewijzen, is soms een geluidstechnisch onderzoek in de woning nodig. Omdat het voor een rechter lastig is om te beoordelen of iets nou écht overlast is, haakt deze in de praktijk aan bij objectieve normen, zoals geluidsmetingen die door een akoestisch deskundige tijdens de nachturen (22.00 uur - 07.00 uur) worden uitgevoerd. Daarbij wordt bijvoorbeeld aansluiting gezocht bij de akoestische normen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De normen in dit besluit liggen tussen de 40 en 60 dB.

In een uitspraak van 9 september 2020 heeft de Rechtbank Limburg geoordeeld dat het algemeen bekend is dat slaapvertrekken ook ’s nachts goed geventileerd moeten kunnen worden. Daarom moeten de metingen zowel tegen de gevel van de woning als in de slaapvertrekken aan de achterzijde worden uitgevoerd, terwijl tenminste één raam per slaapkamer is geopend. Ligt het gemeten geluidsniveau (ook incidenteel) hoger dan in het Activiteitenbesluit, dan zal dit als onrechtmatig moeten worden aangemerkt. Je kunt ervan uitgaan dat blaffende honden en hanengekraai in de nachtelijke uren vrijwel altijd onrechtmatige hinder opleveren voor nabij wonende buren. Bij dit soort burenoverlastzaken kan de rechter dan ook de snelste oplossing bieden door een dergelijk onderzoek in te stellen.

BrandMR

Wil je weten wat jouw rechten zijn bij geluidsoverlast door het huisdier van je buren? Laat je adviseren door Brandmeester! Doe de online check en bespreek samen met ons je kansen en je mogelijkheden.

Uitlegvideo

Meer weten hierover? In deze video leggen we alles uit.

Deze content is geblokkeerd

BrandMR gebruikt cookies op deze website. Om deze video te bekijken dien je je cookie instellingen aan te passen. Ga naar de cookie-instellingen en ga daar akkoord met het plaatsen van deze cookies.


* Bron: Dibevo, onderzoek september 2020.

Actueel

Geld voor winkelaankoop (square)

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik iets in een winkel heb gekocht?

Aankopen en geld | winkel | terugbetaling | aankopen
John Aalbers
coverAI_square-Hersteld

AI in de juridische branche

BrandMR | Juridische hulp | AI
Angel Espacia
covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | Uurtarieven | adviesgesprek
Ljubica Pesic