De inlichtingenplicht tijdens een WIA-uitkering. Hoe zit dat?

Welke informatie moet je doorgeven?

De WIA kent een algemene inlichtingenplicht. In de wet WIA staat dat je (gevraagd en ongevraagd) alle informatie moet doorgeven waarvan je kunt weten dat het belangrijk is voor:

  • het recht op de uitkering;
  • de hoogte van de uitkering;
  • de betaling van de uitkering.

Bijvoorbeeld:

  • Je hebt een (nieuwe) baan gevonden;
  • Je had al een baan naast je WIA-uitkering maar je gaat (tijdelijk) meer uren werken;
  • Je gaat als zelfstandige aan de slag;
  • Je verblijft (tijdelijk) in het buitenland;
  • Je hebt besloten een geplande operatie af te zeggen of uit te stellen.

Wie moet je informeren?

In de eerste plaats moet je het UWV informeren. Is jouw (ex-)werkgever eigenrisicodrager voor de WIA? Dan moet je ook de eigenrisicodrager op de hoogte brengen van alle informatie die relevant is voor de re-integratie. Als door het UWV of de eigenrisicodrager een re-integratiebureau is ingeschakeld moet je ook hen alle noodzakelijke informatie verstrekken.

Let op! Het kan zo zijn dat je drie partijen moet informeren. Ga er niet van uit dat het UWV en de eigenrisicodrager elkaar informeren. Je hebt ten opzichte van alle drie de partijen een inlichtingenplicht.

Hoe snel moet je nieuwe informatie delen?

Je moet het UWV en de eventuele andere partijen (eigenrisicodrager en re-integratiebureau) binnen één week informeren.

Wat als je je niet houdt aan de inlichtingenplicht?

Houd je je niet aan de inlichtingenplicht en heb je daardoor te veel uitkering ontvangen? Dan moet je de teveel ontvangen uitkering terugbetalen en krijg je een boete van:
* 100% van dat bedrag: bij opzet;
* 75% van dat bedrag: bij grove schuld;
* 50% van dat bedrag: als er geen opzet of grove schuld is;
* 25% van dat bedrag: bij verminderde verwijtbaarheid.

Heb je hier vragen over of heb je van het UWV een brief gekregen waarin staat dat je een boete krijgt omdat je de inlichtingenplicht geschonden hebt? Twijfel niet om contact op te nemen met Brandmeester voor een adviesgesprek. We adviseren je graag over je kansen en je mogelijkheden.

steve-johnson-hokONTrHIAQ-unsplash.jpg

Werk en inkomen | Billijke vergoeding

Rechter tikt onfatsoenlijke werkgever op de vingers

Soms misdraagt een werkgever zich zo ernstig dat de rechter in een ontslagzaak een extra ontslagvergoeding kan toekennen aan een werknemer. Deze zogenoemde billijke vergoeding staat los van de transitievergoeding en is dus een extra ontslagvergoeding. Mijn collega Natasja van Mourik besteedde in haar blog al aandacht aan alle ontslagvergoedingen die kunnen spelen bij een einde dienstverband.

Lees meer