Help! Mijn pas gekochte paard vertoont gebreken. Wat nu?
Dakota Rico Neves
Dakota Rico Neves
Jurist Aankopen en Geld

Steeds vaker krijgen wij bij Brandmeester vragen over non-conformiteit bij paarden. Met non-conformiteit bedoelen we of het paard wel voldoet aan de overeenkomst die de kopende en verkopende partij gesloten hebben. Stel dat jouw paard na aankoop gebreken vertoont. Wat kun je dan nog doen als koper? In deze blog vertel ik je daar meer over.

Wanneer je denkt het perfecte paard gevonden te hebben, is het natuurlijk een domper als je opeens geconfronteerd wordt met gebreken. Welke verplichtingen heb je als koper dan wel verkoper in een dergelijke situatie?

Informatieplicht

Non-conformiteit betekent dat een paard niet voldoet aan de eigenschappen die jij als koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Wanneer je bijvoorbeeld een springpaard koopt, dan moet het paard ook daadwerkelijk over hindernissen kunnen springen. Of wanneer je een dekhengst koopt, dan moet deze niet onvruchtbaar zijn. Maar ook gebreken zoals kreupelheid of bepaalde gezondheidsklachten kunnen non-conformiteit opleveren.

Wanneer de verkopende partij weet van dergelijke gebreken, dan moet hij deze aan de koper meedelen. Dit is de zogeheten informatieplicht van de verkoper.

Onderzoeksplicht

Maar ook voor de koper geldt er een verplichting, namelijk de onderzoeksplicht. Dit betekent dat je als koper voldoende onderzoek naar het paard moet hebben gedaan voordat je tot aankoop overgaat. Denk hierbij aan een keuring, het achterhalen van achtergrondinformatie over het paard en het berijden ervan. Wanneer je als koper geen consument bent maar een professionele partij, dan wordt er verwacht dat je uitvoeriger onderzoek doet. De omvang van de onderzoeksplicht hangt dus samen met de deskundigheid van de koper.

Binnen het hippisch recht wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd. Als koper moet je bewijzen dat het paard non-conform is en het gebrek of de gebreken al aanwezig waren tijdens de koop. Van belang is dat je je hierover tijdig en schriftelijk beklaagt bij de verkoper. Maar let op! Wanneer je als koper een consument bent en er doet zich al binnen zes maanden na levering een gebrek voor, dan wordt er verondersteld dat dit gebrek al aanwezig was tijdens de koop. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat dit niet het geval is.

Ontbinden

Ben je als koper geen consument, dan is het dus een stuk lastiger om te bewijzen dat het gebrek al bij aankoop van het paard aanwezig was. Zorg daarom dat je voldoende onderzoek doet en schakel tijdig hulp in.

Wanneer vaststaat dat het paard non-conform is, dan levert dit een tekortkoming van de verkoper op. Je kunt de verkoper dan alsnog vragen om een correcte naleving van de overeenkomst. Maar ieder paard is uniek en deze kun je niet zomaar vervangen. Bij een ernstige tekortkoming heb je als koper daarom ook de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De koop wordt dan ongedaan gemaakt. De koper geeft het paard terug aan de verkoper en deze maakt op zijn beurt het geld over naar de koper.

Heb jij ook een gebrek aan je paard waar je de verkoper op wil aanspreken? Maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Schakel dan de advocaten en juristen van Brandmeester in. Wij kunnen je in zo’n geval altijd helpen met passende juridische ondersteuning.
Ben je nog aan het overwegen om een paard te kopen? Bekijk dan ook onze tips bij de aankoop van je paard.

Lees ook

cover_aankopen_paard_square

Waar je allemaal op moet letten bij de aankoop van een paard

Aankopen en geld | Aankoop | Paard | hippisch recht
Dakota Rico Neves
vic-N4xTWYhILb8-unsplash.jpg

Hoe voorkom je dat je een verkeerde puppy koopt?

Aankopen en geld | Onderzoeksplicht | Mededelingsplicht | Tips aankoop pup
Dakota Rico Neves
Dakota Rico Neves
Dakota Rico Neves
Jurist Aankopen en Geld
Bekijk al mijn berichten

Actueel

covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | advocatenkantoor | tarieven | intake | adviesgesprek
Ljubica Pesic
Rolstoel met enkel in gips

Op welke manieren kun je de WIA-uitkering aanvullen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | wia | aanvulling
Natascha Schenk
Illegaal gokken

Online geld verloren bij illegaal gokbedrijf? Dan heb je recht op terugbetaling!

Aankopen en geld | terugbetaling | illegaal gokbedrijf | online gokken
Floris van der Weijden