Kan je ook een schadevergoeding krijgen op grond van de AVG?

Het is bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens een forse boete kan opleggen bij overtreding van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Minder bekend is dat je ook een schadevergoeding kunt krijgen op grond van deze AVG. En toch is dat het geval. Ook dit komt voort uit Europese regelgeving over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

In de AVG staat een ruime omschrijving van wat een persoonsgegeven is. In het kort komt het erop neer dat een persoonsgegeven alle informatie is “over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands telefoonnummer, naam en adres. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvattingen en gezondheid. Bij bijzondere persoonsgegevens gaat het om gevoelige gegevens die beter beschermd moeten worden.

Schadevergoeding

Op grond van artikel 82 van de AVG heb je recht op schadevergoeding als er inbreuk wordt gemaakt op je persoonsgegevens. Deze schadevergoeding krijg je dan voor geleden materiële schade (zoals financieel verlies) en/of immateriële schade (zoals leed). Een inbreuk op persoonsgegevens is in de AVG omschreven als “een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.” Het is soms lastig te bewijzen dat er sprake is van een inbreuk op de AVG en dat er daadwerkelijk materiële en/of immateriële schade is geleden. Daarentegen kan het gevoel van onbehagen wel groot zijn.

De rechter aan zet

Momenteel zorgt een vernieuwde aandacht voor de persoonsgegevens voor meer juridische uitspraken van de rechter. Daardoor is het steeds duidelijker in welke gevallen je een schadevergoeding kunt krijgen en hoe hoog deze schadevergoeding is. Zo zijn er al schadevergoedingen toegekend van EUR 500,- en van EUR 2.500,-.

Kom in actie

Is er ook inbreuk gemaakt op jouw persoonsgegevens en wil je daarom juridische actie ondernemen? Neem dan contact op met Brandmeester voor een adviesgesprek. Onze advocaten hebben veel ervaring met dit soort zaken en kunnen je goed adviseren over je kansen en je mogelijkheden. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.

ryan-plomp-oi2OWSQ5Q24-unsplash.jpg

Werk en inkomen | Vakantiegeld

Krijg je geen vakantiegeld? Bundel je krachten!

Het gaat eindelijk weer de goede kant op met de coronacijfers. Steeds meer Nederlanders worden gevaccineerd en het aantal nieuwe besmettingen en patiënten in het ziekenhuis neemt af. De derde coronagolf lijkt over het hoogtepunt heen te zijn. De terrassen zijn heropend en het lijkt erop dat we deze zomer weer op vakantie kunnen naar landen waar het aantal nieuwe besmettingen onder controle is. De reisbureaus melden een toename van het aantal boekingen. Tegelijkertijd blijkt deze week uit onderzoek van Maurice de Hond dat 1 op de 5 Nederlanders deze maand geen vakantiegeld krijgen uitbetaald.

Lees meer