Kun je als werkgever je loonschade en re-integratiekosten verhalen?

Is je werknemer arbeidsongeschikt door toedoen van een ander? Dan kun je mogelijk je loonschade en re-integratiekosten verhalen.

Stel, je werknemer is onderweg naar zijn of haar werk en wordt aangereden door een ander. Je werknemer heeft door de aanrijding letsel opgelopen en kan hierdoor (tijdelijk) niet meer werken. Wat nu?

Natuurlijk kan je werknemer - als iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van de aanrijding - zijn autoschade en letselschade verhalen bij de ander of zijn verzekeraar. Hiermee helpen we bij Brandmeester onze klanten maar al te vaak. Maar ook als werkgever kun je je schade verhalen op de aansprakelijke of zijn verzekeraar.

Zoals je misschien wel weet, ben je als werkgever verplicht om twee jaar lang het loon van je zieke werknemer door te betalen en hem of haar te laten re-integreren voor zover dit mogelijk is. Je moet een plan van aanpak opstellen en re-integratieverslagen schrijven. Wellicht schakel je hiervoor een re-integratiebedrijf in zoals ArboNed. Feitelijk zijn dit allemaal kosten die je moet maken door toedoen van een ander. En daar ligt dus ook de oplossing.

In artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat je als werkgever je loonschade en de redelijk gemaakte re-integratiekosten kan verhalen op een aansprakelijke derde. Dit recht is wel beperkt tot wat de werknemer zelf zou kunnen verhalen als je stopt met het betalen van zijn loon (civiel plafond). Enkel het aan je werknemer netto doorbetaalde loon kun je verhalen. Ook voor vakantiegeld, bonussen en winstuitkeringen geldt het netto bedrag.

Hoe je dit moet verhalen? Bij Brandmeester helpen we je er graag verder mee.

oskar-kadaksoo-DDBDkz0p918-unsplash.jpg

Werk en inkomen | Gedwongen ontslag KLM

Gedwongen ontslagen bij KLM. Wat zei de rechter?

KLM heeft een grote reorganisatie met gedwongen ontslagen aangekondigd. Voor veel KLM’ers zijn er dan ook onzekere tijden aangebroken. Mogen ze nu wel of niet bij KLM blijven?

Lees meer