Welke prijs moet je werkgever betalen voor jouw ontslag?
Natasja van Mourik
Natasja van Mourik
Advocaat Werk en Inkomen

Je wordt ontslagen. Je vraagt je af of je werkgever dit wel zomaar mag doen. En hoort daar geen ontslagvergoeding bij? Mogelijk vind je in korte termijn geen ander werk en moet je terugvallen op een WW-uitkering. Of vind je met wat geluk al snel ander werk maar zijn je arbeidsvoorwaarden minder aantrekkelijk.

Illustratie Massa ontslag reorganisatie

Een ontslag brengt naast onzekerheid ook de nodige financiële consequenties met zich mee. Daar heeft de wetgever een vangnet voor opgenomen in de wet. Binnen het arbeidsrecht zijn er verschillende vergoedingen denkbaar waar je bij ontslag aanspraak op zou kunnen maken. In deze blog zoom ik specifiek in op twee ontslagvergoedingen: de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

De transitievergoeding

Wanneer je door je werkgever wordt ontslagen, kun je volgens de wet aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Deze compensatie wordt ook wel de transitievergoeding genoemd. Als voorwaarde geldt dat je werkgever het initiatief heeft genomen om je dienstverband te beëindigen. Wanneer je zelf ontslag neemt of je je werkgever om ontslag vraagt, hoeft je werkgever geen transitievergoeding te betalen. Het initiatief ligt dan immers bij jou.

Besluit je werkgever om je tijdelijke contract niet te verlengen? Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is namelijk niet alleen van toepassing op werknemers met een vast dienstverband maar ook op werknemers met een tijdelijk dienstverband. Sinds 2020 heb je ook bij beëindiging van een kort dienstverband recht op deze transitievergoeding. Vanaf dag 1 van je dienstverband bouw je deze transitievergoeding als het ware op.

De transitievergoeding is voor elk jaar dat je in dienst bent geweest gelijk aan 1/3 van een maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt in 2023 maximaal € 89.000,- bruto. Als je bruto jaarsalaris hoger is dan € 89.000,- bruto geldt dit bedrag als maximum. Bij de berekening tellen je vakantiegeld, een eventuele dertiende maand of eindejaarsuitkering en bonussen ook mee. Let ook goed op dat als je bijvoorbeeld per vier weken betaald krijgt, je dit omrekent naar een maandsalaris. Brandmeester kan je helpen bij de juiste berekening van je transitievergoeding.

Verlengt je werkgever je contract niet of wil hij met je onderhandelen over een ontslag? Let er dan goed op dat in ieder geval de transitievergoeding wordt uitbetaald.

Je werkgever is verplicht om de transitievergoeding gelijktijdig met de eindafrekening aan jou uit te betalen. Doet hij dat niet? Wacht dan niet te lang! Als je werkgever niet vrijwillig betaalt, moet je binnen drie maanden na het einde van het dienstverband naar de rechter. Zijn de drie maanden al voorbij? Dan ben je te laat en vis je achter het net.

In de wet wordt bepaald dat een werknemer die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld geen recht heeft op de transitievergoeding. Met ernstig verwijtbaar handelen wordt bedoeld dat de werknemer zich heeft misdragen. Dit is vaak het geval bij een ontslag op staande voet maar kan ook bij een gewone ontslagprocedure spelen. Uiteindelijk beoordeelt de rechter of er sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Als je werkgever je hiervan beschuldigt, is het belangrijk om daar een goed verweer tegen te voeren.

De billijke vergoeding

In sommige situaties kun je als werknemer naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op een extra vergoeding. Dit wordt in de wet de billijke vergoeding genoemd. Deze vergoeding is aan de orde wanneer je werkgever op zijn beurt ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dus als je werkgever zich naar jou toe heeft misdragen. In de praktijk is het lastig in te schatten of je recht hebt op een billijke vergoeding. Situaties waarin werkgevers ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, worden door rechters namelijk verschillend uitgelegd.

Denkbare situaties kunnen zijn dat een werkgever bewust aanstuurt op een arbeidsconflict of onwerkbare situatie, onredelijke eisen stelt, de werknemer pest, overgaat tot een ontslag zonder geldige ontslagreden of zich schuldig maakt aan discriminatie of (seksuele) intimidatie. De rechter kan dan bepalen dat een werknemer naast de transitievergoeding ook nog een billijke vergoeding krijgt. Er moet dan wel echt sprake zijn van een ernstige situatie. Een normaal arbeidsconflict of verschil van mening is meestal niet voldoende voor zo’n extra vergoeding.

Anders dan bij de transitievergoeding geldt voor de billijke vergoeding geen rekenformule om de hoogte van de vergoeding te bepalen. Het is aan de rechter om de hoogte van de vergoeding vast te stellen. Afhankelijk van de ernst van de situatie lopen de hoogtes van de billijke vergoeding uiteen van een paar duizend euro tot enkele tonnen.

Aandachtspunt voor jou als werknemer

Persoon die de online check doet

Verlengt je werkgever je contract niet of wil hij met je onderhandelen over een ontslag? Let er dan goed op dat in ieder geval de transitievergoeding wordt uitbetaald. Beschuldigt de werkgever jou van ernstig verwijtbaar gedrag of vind jij juist dat je werkgever zich naar jou toe heeft misdragen? Vraag dan advies bij Brandmeester. Wij hebben veel ervaring met allerlei soorten ontslagzaken en kunnen je adviseren over je kansen op een billijke vergoeding. Als je wil, kunnen we voor je onderhandelen of als het nodig is zelfs procederen. Jij bepaalt zelf welke stap je wil nemen en weet van te voren waar je aan toe bent qua kosten.

juridische hulp bij werk en inkomen

Meer weten over wat je rechten zijn en welke stappen je moet ondernemen bij ontslag?

Lees ook

ontslag en transitievergoeding

Claim tijdig je transitievergoeding. Of kijkt de rechter niet zo nauw?

Werk en inkomen | arbeidsvoorwaarden | studiekostenbeding | opleidingskosten
Natasja van Mourik
skiongeluk

Skiongeluk: gevolgen voor jouw recht op loon?

Werk en inkomen | Loonschade | loon | skiongeluk
Natasja van Mourik
Natasja van Mourik
Natasja van Mourik
Advocaat Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

Geld voor winkelaankoop (square)

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik iets in een winkel heb gekocht?

Aankopen en geld | winkel | terugbetaling | aankopen
John Aalbers
coverAI_square-Hersteld

AI in de juridische branche

BrandMR | Juridische hulp | AI
Angel Espacia
covergemoedsrust_square

Waarom transparantie in juridische kosten cruciaal is voor je gemoedsrust

BrandMR | kosten | Uurtarieven | adviesgesprek
Ljubica Pesic