Help! Een concurrentiebeding, wat nu?

Een concurrentiebeding legt beperkingen op aan werknemers en zelfstandige ondernemers na beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Het verbiedt een werknemer om direct bij een concurrent te gaan werken of een zelfstandige om met de voormalige werkgever te concurreren. Overtreding van dit beding kan resulteren in aanzienlijke boetes. Inzicht in de grenzen en geldigheid van een concurrentiebeding is essentieel voor elke professional.

Deze content is geblokkeerd

BrandMR gebruikt cookies op deze website. Om deze video te bekijken dien je je cookie instellingen aan te passen. Ga naar de cookie-instellingen en ga daar akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Illustratie van een persoon die vragen heeft bij haar contract

Wat houdt het in?

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om aan het einde van een arbeidsovereenkomst bij een concurrent te gaan werken of verbiedt een zelfstandige om met de werkgever te concurreren. Hou je je niet aan het concurrentiebeding? Dan kan je een boete krijgen.

Een werknemer weet vaak alle ins en outs van het bedrijf waar hij gewerkt heeft. Bijvoorbeeld wie de grootste klanten zijn of wat de bedrijfsstrategie is. Via een concurrentiebeding kan een werkgever voorkomen dat een oud-werknemer opeens een concurrent wordt.

Illustratie Massa ontslag reorganisatie

ONTSLAG NEMEN EN ONTSLAGEN WORDEN

Een concurrentiebeding geldt wanneer je ontslag neemt maar ook als je ontslagen wordt. Er zijn wel situaties waarbij het concurrentiebeding vervalt, bijvoorbeeld als jouw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werkgever is dan namelijk schadeplichtig. Dit betekent dat hij of zij geen beroep kan doen op het concurrentiebeding.

Lees meer over ontslag
Illustratie van de algemene voorwaarden

WAARUIT BESTAAT EEN CONCURRENTIEBEDING?

Een concurrentiebeding bestaat uit een aantal elementen. De kern is een beschrijving van de verboden concurrerende activiteiten.

Daarnaast is er vaak ook een geografische beperking opgenomen. Dat betekent dat je je activiteiten niet in een bepaald gebied kan doen zodat je niet in dezelfde vijver vist als je vorige werkgever. Een concurrentiebeding heeft geen maximale geldigheidsduur. Maar uit jurisprudentie kunnen we opmaken dat een concurrentiebeding meestal een halfjaar tot een jaar geldig is. Langer wordt niet als redelijk gezien.

IS EEN CONCURRENTIEBEDING WATERDICHT?

Een concurrentiebeding is niet waterdicht. Een werkgever moet altijd een gerechtvaardigd belang hebben om een werknemer aan het concurrentiebeding te houden. De werknemer heeft namelijk ook recht op vrije arbeidskeuze. En dat weegt ook heel zwaar. Het gaat dus om het afwegen van de belangen van de werkgever en de werknemer.

Als je concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen is, staat het je vrij om te gaan werken waar jij wilt. Ook is het belangrijk om te checken of er een zogenaamd boetebeding in is opgenomen. Een concurrentiebeding zonder boetebeding is namelijk een tandeloze tijger. Je werkgever staat dan niet zo sterk en de boete gaat niet automatisch lopen. Wel kan je werkgever nakoming vragen aan de rechter. Je werkgever zal dan wel de daadwerkelijke schade aan moeten tonen wat in de praktijk heel moeilijk is.

solliciteren en thuiswerken

WAAR MOET JE OP LETTEN BIJ EEN CONCURRENTIEBEDING?

Heb je een andere baan gevonden maar heb je te maken met een concurrentiebeding? Dan is het belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden van het beding en je type dienstverband. Er gelden andere regels voor mensen met een vast dienstverband dan voor mensen met een tijdelijk dienstverband. Een concurrentiebeding is niet altijd definitief. In sommige gevallen kun je het bijvoorbeeld afkopen of erover onderhandelen.

Hou in de gaten dat op het moment dat je het concurrentiebeding overtreedt je werkgever op elk moment de schadevergoeding of boete kan opeisen. Let dus goed op of het concurrentiebeding op jou van toepassing is.

Wat mag er wel en wat mag niet bij een concurrentiebeding? Hoe rechtsgeldig is een concurrentiebeding en kan je er onderuit komen? Allemaal vragen die je wellicht hebt als je hier mee te maken hebt.

Illustratie van een architect, ambtenaar & jurist

WIE OF WAT KAN JE TEGENHOUDEN?

Als je onder je concurrentiebeding uit wilt, is het beste om eerst met je werkgever in gesprek te gaan en je plannen voor een baan bij de concurrent te bespreken. Je kan vervolgens je werkgever om toestemming vragen om toch bij de concurrent te kunnen starten. Zorg ervoor dat je deze toestemming altijd schriftelijk ontvangt. Of bevestig desnoods zelf per mail of WhatsApp dat je deze toestemming mondeling hebt gekregen zodat je hier later geen discussie of problemen mee krijgt. Ga als er sprake is van een geldig concurrentiebeding met een boetebeding in ieder geval niet toch zonder toestemming van je vorige werkgever bij de concurrent aan de slag. Er zijn veel uitspraken waarbij de rechter oordeelde dat een werknemer in zo’n geval hoge boetes (in de tienduizenden euro’s) aan zijn of haar vorige werkgever moest betalen.

Als je werkgever je geen toestemming geeft en je toch heel graag in dienst wilt treden bij de concurrent, dan kunnen wij ook voor je overleggen met je werkgever. Onze ervaring is dat een werkgever snel ‘nee’ roept tegen een overstap naar een concurrent. Maar als een jurist of advocaat in een formele brief uitlegt dat het concurrentiebeding wel geldig moet zijn of de werkgever wel echt goede argumenten moet hebben om jou aan het concurrentiebeding te houden, is er vaak een oplossing mogelijk.

BELANGEN

Lukt dit niet? Dan kunnen we de rechter vragen om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Jij en je werkgever hebben beide andere belangen bij het concurrentiebeding. Het belang van je werkgever kan zijn dat hij bang is dat je zijn kennis - bijvoorbeeld belangrijke prijsafspraken met klanten - tegen hem gebruikt om met hem te concurreren. Maar het kan ook zijn dat hij vreest dat je zijn bedrijfsgeheimen deelt met de concurrent. Maar een werkgever moet zo’n belang wel echt aan kunnen tonen bij de rechter. Dat de werkgever je liever niet kwijt wil aan de concurrent omdat je een gewaardeerde kracht bent, is niet voldoende. Het moet echt duidelijk zijn dat de werkgever omzet kan gaan verliezen aan de concurrent door jouw overstap.

Functiereeks-Persoonlijk

EEN CONCURRENTIEBEDING EN EEN TIJDELIJK CONTRACT

Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan moet er daarnaast ook een schriftelijke motivering in het contract opgenomen zijn. Hierin legt de werkgever uit waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is.

Zo’n motivering mag niet zomaar een standaardmotivering zijn. Het moet echt gaan om de specifieke functie en werkzaamheden van jou als werknemer. Als het concurrentiebeding niet aan die voorwaarde voldoet, dan is het niet geldig.

HOE ZIT HET MET NEVENWERKZAAMHEDEN?

Heb je al een nevenwerkzaamhedenbeding in je contract staan? Dan betekent dat niet dat deze vanaf 1 augustus niet meer geldig is. Het gaat pas een rol spelen als je bij je werkgever om toestemming vraagt om nog een andere baan of andere werkzaamheden te accepteren. Als je werkgever daar geen toestemming voor wil geven, dan zal hij dus een objectieve rechtvaardigingsgrond moeten geven. Je werkgever zal bij deze afweging ook jouw belangen mee moeten wegen. Deze nieuwe wet geldt dus voor zowel oude als nieuwe nevenwerkzaamhedenbedingen. De objectieve rechtvaardigingsgrond hoeft overigens niet vooraf schriftelijk te worden vastgelegd.

Kom je er samen met je werkgever niet uit omdat jullie van mening blijven verschillen of omdat er een objectieve reden is om te weigeren? Dan kan je ook de rechter vragen om hierin te beslissen.

Heb je zelf zo’n geschil, dan is het heel verstandig om je juridisch goed te laten voorlichten. Door BrandMR bijvoorbeeld. Wij nemen we de tijd voor jou en je verhaal. Als je wilt, kunnen we onderhandelen met je werkgever om tot een oplossing te komen. Of als het nodig is, kunnen we zelfs procederen.

Doe de check

Persoon die de online check doet

Het begrijpen en navigeren van een concurrentiebeding kan complex zijn, maar met de juiste kennis en ondersteuning is het mogelijk om jouw rechten te beschermen. Weet je niet zeker hoe jouw concurrentiebeding precies werkt? Doe de check en krijg direct inzicht in jouw situatie.