Waar moet je rekening mee houden bij een WIA-uitkering?

Je bent al twee jaar ziek en dus ontvang je een WIA-uitkering. Of je bent bijna twee jaar ziek en gaat binnenkort een WIA-uitkering ontvangen. In dat geval zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten.

Bezwaar maken

€ 1275 Tooltip
 • Wij stellen alle stukken op
 • Onderzoek naar redenen om bezwaar te maken
 • Wij bewaken de termijnen
 • Bezwaar maken

  Niet eens met een (voorgenomen) beslissing van de (semi-)overheid? Wij helpen je met het bezwaar maken. Wij verzamelen de beste argumenten en stellen de brieven voor je op. Een bezwaarprocedure duurt gemiddeld tussen de 3 en 5 maanden en iedere stap kent strenge termijnen. Die houden we scherp voor je in de gaten.


  Wat je kunt verwachten:

  • Wij stellen alle documenten op.
  • Overzicht en controle via je eigen online dossier.
  • Vaste prijs, ook als het langer duurt.

   Zo werkt het

   Als je dit nog niet zelf hebt gedaan, beginnen we het bezwaar maken met een inleidend bezwaarschrift. Dit is een brief waarin we aangeven dat we het niet eens zijn met de genomen beslissing. We sturen de brief op binnen de bezwaartermijn zodat deze termijn is veiliggesteld. In een inleidend bezwaarschrift gaan we nog niet in op de details.

   Na het inleidend bezwaarschrift volgt het aanvullend bezwaarschrift. Hier staat in waarom je bezwaar maakt tegen de genomen beslissing. Een belangrijk document dus. Wij stellen het voor je op. Belangrijk is dat er geen enkel argument over het hoofd gezien wordt. Daarom verzamelen we eerst, met jouw hulp, alle stukken die van invloed zijn op de beslissing. Voordat we het aanvullend bezwaarschrift opsturen, stemmen we de inhoud met je af in een gesprek.

   Na het indienen van het bezwaarschrift krijg je bijna altijd een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar kunnen we een mondelinge toelichting geven op het bezwaar. Het is niet altijd nodig om naar de hoorzitting toe te gaan. Wij schatten in of dit handig is om te doen. Als we gaan, bereiden we ons samen voor. Als je wilt, voeren wij het woord namens jou. Maar je mag natuurlijk ook zelf je verhaal doen.

   Een bezwaar kan toegewezen worden: dat wil zeggen dat je gelijk krijgt. Of afgewezen. Dit besluit komt niet direct na de hoorzitting. Het wordt later bekend gemaakt, meestal schriftelijk. Zolang er nog geen uitkomst is op jouw bezwaar, blijft de beslissing waartegen je bezwaar maakt geldig. Als je bezwaarschrift wordt afgewezen, kun je in beroep (of zelfs hoger beroep) gaan. Je gaat dan niet meer in gesprek met de (semi-)overheid maar naar de rechtbank. Wij adviseren je of dit verstandig is.

  In (hoger) beroep

  € 1995 Tooltip
 • Wij verdedigen je standpunten
 • Als het nodig is, gaan we in hoger beroep
 • In (hoger) beroep

  Als je bezwaarschrift wordt afgewezen, kun je in beroep (of uiteindelijk ook hoger beroep) gaan. Je gaat dan in gesprek met de de rechtbank, het College van Beroep of de Centrale Raad van Beroep. We zullen je altijd een eerlijk advies geven of het zinvol is om in beroep te gaan. In beroep gaan kan verschillend verlopen. Meestal duurt het tussen de 9 maanden en anderhalf jaar.


  Dit kan je verwachten

  • We regelen alles voor je.
  • Vaste prijs, ook bij meer zittingen.
  • De prijs voor beroep is inclusief eventueel hoger beroep.

   Zo werkt het

   In beroep gaan, vraagt om een goede voorbereiding. Wij controleren eerst of er extra informatie nodig is. Daarnaast is het belangrijk dat we op één lijn zitten. We stellen samen een plan van aanpak op. Hebben we ook al samen bezwaar gemaakt? Dan is het vaak niet nodig om helemaal opnieuw te beginnen. In deze fase plannen we als dat handig is een gesprek met je in om alles af te stemmen.

   Als eerste leggen we aan de bestuursrechter uit waarom je het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar. Dit is het beroepsschrift. Wij zorgen dat dit binnen de beroepstermijn van zes weken wordt ingediend of dat we op tijd om uitstel vragen als dat nodig is. Hiermee starten we de procedure.

   Soms neemt de bestuursrechter op basis van de onze aangeleverde stukken en die van onze tegenpartij (het bestuursorgaan) een beslissing. Maar meestal word je uitgenodigd voor een rechtzitting.

   Worden we uitgenodigd voor een rechtzitting, dan presenteren wij tijdens die zitting onze standpunten. De tegenpartij doet hetzelfde. Een zitting vindt plaats bij de rechtbank of de hogerberoepsinstantie. De zitting wordt vastgelegd door een griffier.

   Soms neemt de rechter al tijdens de zitting een beslissing. Maar het kan ook gebeuren dat de rechter in een tussenuitspraak de opdracht geeft aan de tegenpartij om het besluit beter te motiveren of aan te passen. Daarop mogen wij dan weer reageren. Vervolgens komt de rechter met een einduitspraak. Welke route de rechter kiest, is vooraf niet in te schatten.

   Ben je het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kun je nog in hoger beroep gaan. Je stapt dan naar een hogere rechter die de uiteindelijke beslissing in je zaak neemt. In hoger beroep gaan is gratis bij Brandmeester wanneer wij ook het beroep al hebben aangetekend. Jouw jurist moet je zaak dan natuurlijk wel zo inschatten dat je nog een kans hebt om het hoger beroep te winnen. Ook daar zijn we eerlijk over.

  Wat is een WIA-uitkering?

  uitkeringen en vergoedingen

  WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Eigenlijk is een WIA-uitkering een tijdelijk vangnet voor inkomstenverlies doordat je door je langdurige ziekte niet of niet volledig meer kunt werken.

  Er zijn twee soorten:

  • een WGA-uitkering
  • een IVA-uitkering

  Je hebt recht op een WGA-uitkering als je twee jaar of langer ziek bent maar er een redelijke kans dat je weer herstelt. De IVA-uitkering krijg je als je niet of nauwelijks kunt werken en er geen of nauwelijks kans is dat je weer de oude wordt.

  Kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering?

  Je werkgever is verplicht om je loon voor maximaal twee jaar door te betalen. Ben je na deze periode nog ziek? Dan stopt je werkgever met doorbetalen en kun je een WIA-uitkering aanvragen. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van een aantal dingen:

  • Je moet minimaal 104 weken ziek zijn geweest;
  • Je moet voor de WIA verzekerd zijn;
  • Je moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat je niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat je eerder verdiende.

  Als blijkt dat je niet meer kunt herstellen, kun je mogelijk een vervroegde WIA-uitkering aanvragen.

  Wanneer ben je voor de WIA verzekerd?

  Je bent onder andere voor de WIA verzekerd als:

  • je een ambtenaar bent;
  • je een arbeidsovereenkomst hebt bij een Nederlandse werkgever;
  • je een WW-, ZW- of WAO-uitkering hebt en in Nederland woont;
  • je een thuiswerker, musicus, artiest of stagiair bent of wanneer je werkt op basis van een werk-leerovereenkomst;
  • je vrijwillig verzekerd bent.

  Hoe vraag je een WIA-uitkering aan?

  Als je na 88 weken nog ziek bent, ontvang je vanzelf een aanvraagformulier van het UWV. Je vult dit formulier in en vult deze aan met de benodigde informatie. Het UWV moet deze uiterlijk in de 93e ziekteweek hebben ontvangen. Hierna beoordeelt het UWV of je re-integratieactiviteiten goed zijn verlopen. Vindt het UWV dat je werkgever onvoldoende inspanningen heeft gedaan voor jouw re-integratie? Dan mag het UWV je werkgever verplichten om je loon voor maximaal één jaar door te betalen. Ontslag na twee jaar ziekte is in dit geval niet mogelijk.

  Als het UWV de verrichte inspanningen goed genoeg vindt, volgt je verdere WIA-beoordeling. Het UWV nodigt je uit voor een gesprek met de verzekeringsarts. Deze beoordeelt wat je beperkingen zijn en of je met deze gezondheidsklachten nog kunt werken. Dit wordt allemaal vastgelegd in een zogenaamde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).

  Hierna krijg je een gesprek met een arbeidsdeskundige die bekijkt wat voor werk je nog kunt doen. Aan de hand van de FML worden de drie functies met de hoogste loonwaarde vastgesteld. Op basis van de middelste loonwaarde wordt je resterende verdiencapaciteit bepaald.

  Hoogte en duur van je WIA-uitkering

  De hoogte van je WIA-uitkering wordt vooral bepaald door de mate van je arbeidsongeschiktheid. Verder is van invloed wat je verdiende toen je nog niet arbeidsongeschikt was en wat je restverdiencapaciteit is.

  Hoe lang je een WIA-uitkering ontvangt, hang af van het type uitkering dat je ontvangt: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering?

  Meer weten

  Meer informatie over de verschillende soorten WIA-uitkeringen vind je op de website van het UWV.

  Verder vind je in deze blog hoe het UWV je arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt. En in deze blog kun je lezen hoe je je voorbereid op een WIA-uitkering. Hoe het tijdens een WIA-uitkering zit met de zogenaamde inlichtingenplicht vind je hier. En of je wel een vaststellingsovereenkomst mag tekenen als je een WIA-uitkering hebt, vertellen we je hier.

  In deze video wordt de WIA-uitkering uitgelegd. Thuis komen te zitten door ziekte is namelijk al vervelend genoeg. Dan wil je je niet bezighouden met ingewikkelde zaken omtrent een WIA uitkering. Daarom leggen we je uit hoe dit werkt, waar je recht op hebt en hoe het zit met de sollicitatieplicht bij een WIA-uitkering.


  Vraag het BrandMR

  Ben je het niet eens met de uitkomst van je WIA-beoordeling? Wil je de WIA-keuring goed voorbereiden? Of wil je op een andere manier ondersteuning bij een probleem op WIA-gebied? Vraag een adviesgesprek bij Brandmeester aan. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.