Een auto die thuis hoort op de sloop

In mijn vorige blog heb ik het gehad over de factoren die een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of een auto aan de overeenkomst beantwoordt (de zogenaamde non-conformiteit). Een andere grond waarop een koper de koop van een auto ongedaan kan maken, is dwaling. Net als bij non-conformiteit speelt bij dwaling de verhouding tussen de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper een rol. Laten we eens inzoomen op deze factoren aan de hand van het volgende voorbeeld.

Een auto met een schadeverleden

BrandMR_-Mijn-tweedehands-auto-toont-gebreken copy.png

Een particulier kocht een tweedehands auto bij een autohandelaar. Het ging om een auto uit 2008 met een kilometerstand van rond de 134.000 kilometer. De koper betaalde de verkoper € 13.000,- voor deze auto. Er werd afgesproken dat de koper een extra korting zou krijgen als hij af zou zien van welke vorm van garantie dan ook.

Na aankoop begon de koper te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de auto. Hij liet een keuring uitvoeren door een gespecialiseerde partij. Uit deze keuring kwamen meerdere gebreken naar voren. Maar bovenal bleek de auto een schadeverleden te hebben. De koper ontbond vervolgens de overeenkomst met de verkoper op grond van dwaling. De autohandelaar had immers de mededelingsplicht geschonden. Maar had de particulier vooraf geen beter onderzoek moeten doen?

De verkoper is verplicht een koper in te lichten over een schadeverleden

Een arrest uit 2017 van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leert ons dat het schadeverleden van een auto tot de feiten behoort die een verkoper bij verkoop aan de koper móét mededelen. Een schadeverleden kan - afhankelijk van de ernst van de schade - namelijk meewegen bij de beslissing van de koper om tot aankoop van de auto over te gaan. Daarnaast wordt de koper de mogelijkheid ontnomen om vanwege dit schadeverleden zelf onderzoek te doen naar de staat van de aangeboden auto en de daarmee samenhangende mogelijke risico’s.

De mededelingsplicht weegt soms zwaarder dan de onderzoeksplicht

Als een auto ernstige schade heeft dan wel heeft gehad, weegt de mededelingsplicht van de verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper. Ook als de koper deskundiger is dan een gemiddelde particulier, de koper niet heeft geïnformeerd naar een schadeverleden of de koper veilig met de auto aan het verkeer kan deelnemen, heeft de verkoper een mededelingsplicht.

Een geslaagd beroep op dwaling

Het gerechtshof besliste in haar arrest dan ook dat de koper terecht een beroep op dwaling deed. Dit leidde tot vernietiging van de overeenkomst. Vernietiging van een overeenkomst heeft een terugwerkende kracht. De verkoper was dus verplicht om de auto terug te nemen en de aankoopprijs aan de koper terug te betalen. In dat geval komt een verplichting tot betaling van een gebruiksvergoeding door de koper niet aan de orde.

Conclusie

Naast een beroep op non-conformiteit kan een beroep op dwaling dus eveneens een mogelijkheid zijn waarmee je de aankoop van een ondeugdelijke auto ongedaan kan maken. Als een door jou gekochte auto een schadeverleden heeft en de verkoper heeft je dit niet verteld, kun je onder bepaalde omstandigheden een beroep op dwaling doen.

Denk jij ook een beroep te kunnen doen op dwaling? Laat je dan eerst adviseren door een van de advocaten bij Brandmeester. Wij helpen je graag verder!

brain-g5bc9c67fa_1920.jpg

Werk en inkomen | Werkvloer, Autisme, Ontslag

Kun je ontslagen worden om je autisme?

Je hebt de diagnose autisme gekregen, tegenwoordig ook wel bekend als autismespectrumstoornis (ASS). Dit betekent dat in jouw hersenen informatie anders wordt verwerkt dan bij de meeste mensen. Maar helaas is de wereld vooral ingericht op mensen bij wie de informatieverwerking normaal en aangepast verloopt. Op andersdenkenden is de wereld nog niet goed ingesteld. Af en toe leidt dit zelfs weleens tot ontslag.

Lees meer