Door Natasja van Mourik

Hoe aantrekkelijk is de vertrekregeling van KLM?

KLM heeft haar personeel een vrijwillige vertrekregeling aangeboden. Maar is deze regeling voor jou als werknemer nu interessant of niet?

Bij KLM gaan door de coronacrisis gedwongen ontslagen vallen. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel stapt naar de rechter omdat KLM zich niet wil houden aan de voor de coronacrisis afgesproken methode om te bepalen welke werknemers weg moeten.

NatasjavanMourik_1080x484_20191009.jpg

Natasja van Mourik

Nog voordat er iets bekend is over de gedwongen ontslagen heeft KLM het personeel een vrijwillige vertrekregeling aangeboden. Deze regeling houdt in dat werknemers van KLM op basis van vrijwilligheid kunnen besluiten om bij KLM uit dienst te treden. In het kader van deze regeling stelt KLM voor werknemers een vergoeding beschikbaar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en kan oplopen tot maximaal 18 maandsalarissen. Deze vergoeding kan gunstiger zijn dan de wettelijke transitievergoeding.

"Over het alternatief - als je niét gebruik maakt van de vrijwillige vertrekregeling - is nog maar weinig bekend."

Het staat KLM natuurlijk vrij om deze regeling aan haar personeel aan te bieden. Maar deze regeling maakt geen onderdeel uit van de afspraken met de vakbonden. Bovendien vraagt KLM om vóór 5 juli 2020 een keuze te maken. Dat maakt de situatie voor jou als werknemer lastig. Over het alternatief - als je niét gebruik maakt van de vrijwillige vertrekregeling - is immers nog weinig bekend.

Wat is nu als werknemer verstandig om te doen?

Het kan voor jou interessant zijn om in te stemmen met een vrijwillige vertrekregeling. Als je vrijwillig vertrekt, kun je in dit geval toch in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Toch is het in deze situatie moeilijk te voorspellen waar je als werknemer goed aan doet. Nu de reorganisatie nog in de kinderschoenen staat, is het niet duidelijk of jij als werknemer onder de gedwongen ontslagen gaat vallen en wat voor regeling je dan mee zult krijgen. Misschien wordt dat alleen de transitievergoeding. Maar het is ook mogelijk dat de vakbonden een beter Sociaal Plan weten uit te onderhandelen.

Wil je weten of de vrijwillige vertrekregeling op dit moment voor jou een goede keuze kan zijn? Laat je adviseren door Brandmeester! Samen met jou bespreken we de voor- en nadelen en bekijken we of de regeling financieel gunstig voor je uit kan pakken.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN SCHERPE, VASTE PRIJS

Brandmeester biedt 4 soorten juridische hulp aan, ieder met een vaste prijs. Je bepaalt zelf waarvoor je kiest.