Solliciteren als je een uitkering hebt. Hoe zit dat eigenlijk?
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Jurist Werk en Inkomen

Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kun je vaak een uitkering krijgen van het UWV. Het is natuurlijk fijn dat je daarop kunt terugvallen. Maar er komen ook verplichtingen bij kijken, zoals de sollicitatieverplichting. Wil je weten wat er van je verwacht wordt op dit gebied? Lees dan verder!

Solliciteren met een WIA-uitkering

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Ook al heb je dan een WIA-uitkering moet je toch proberen passende arbeid te vinden. Dat staat in de Wet WIA. Als hoofdregel geldt dat je:

  • twee keer per maand een vacaturebank moet raadplegen;
  • vier keer per maand een sollicitatieactiviteit moet verrichten.

Van deze hoofdregel mag ook afgeweken worden. Natuurlijk moet UWV dan wel goed uitleggen waarom zij afwijken van de hoofdregel. De sollicitatieplicht geldt vanaf het moment dat UWV die verplichting opneemt in de re-integratievisie of het werkplan.

Bij een WW-uitkering moet je bijvoorbeeld vier keer per vier weken solliciteren. Maar dat is als je ziek bent helaas niet vastgelegd in de wet. Gelukkig geeft de rechtspraak wél wat richtlijnen.

Solliciteren met een Ziektewetuitkering van UWV

Ook als je een Ziektewetuitkering hebt, kan UWV je verplichten te solliciteren. Vaak legt UWV die verplichting pas op na acht weken. Rond die periode maakt UWV namelijk een plan van aanpak. Daarin kan staan dat je moet solliciteren.

In uitzonderlijke situaties kun je ontheffing krijgen van deze sollicitatieplicht. Een aantal voorbeelden daarvan vind je hier.

Solliciteren met een Ziektewetuitkering van de eigenrisicodragende ex-werkgever

Is jouw ex-werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet en ga je ziek uit dienst? Dan kun je een Ziektewetuitkering via de ex-werkgever krijgen (in plaats van UWV). De ex-werkgever kan je tijdens je ziekte een sollicitatieplicht opleggen in het kader van een tweedespoortraject. Voorwaarde is uiteraard wel dat de bedrijfsarts je daartoe in staat acht.

Een belangrijke vraag is dan natuurlijk: Hoe vaak moet je solliciteren? Bij een WW-uitkering moet je bijvoorbeeld vier keer per vier weken solliciteren. Maar dat is als je ziek bent helaas niet vastgelegd in de wet. Gelukkig geeft de rechtspraak wél wat richtlijnen.

Zo geeft de Centrale Raad aan dat zij het redelijk vindt als:

  • je twee keer per week solliciteert;
  • je iedere week een afschrift van de verzonden brieven aan de ex-werkgever/ZW-uitvoerder verzendt;
  • je je inschrijft bij UWV Werkbedrijf.

Solliciteren tijdens een WW-uitkering

Als je een WW-uitkering ontvangt van UWV is de sollicitatieverplichting helder: je moet vier sollicitatie-activiteiten per vier weken doen. Dat hoeft niet per se een sollicitatie te zijn. Op de site van UWV kun je hier een hele lijst vinden met activiteiten die naast een sollicitatie zelf ook worden gezien als sollicitatie-activiteit.

Er zijn ook uitzonderingen en ontheffingsmogelijkheden. Een lijst daarvan vind je hier.

Nog geen uitkering van UWV maar wel ziek

Word je ziek tijdens je dienstverband? Dan heb je vaak geen recht op een uitkering maar wel recht op loon. Ook dan kan de werkgever van je verlangen dat je solliciteert.

Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is een redelijk verzoek:

  • vier keer per week twee uur per dag op kantoor komen om sollicitatie-activiteiten te verrichten.

Als je ziek bent kan de sollicitatieplicht dus intensiever zijn dan als je een WW-uitkering hebt! Eerder vond het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch al dat er een sollicitatieplicht opgelegd kan worden tijdens ziekte. Werk je daar niet aan mee? Dan mag volgens het Gerechtshof je loon stopgezet worden.

Heb je vragen over de verplichtingen die er bij jouw uitkering horen? Of heb je problemen met UWV of je (ex-)werkgever over jouw uitkering? Neem dan contact op met Brandmeester. Zij weten precies wat je in zo’n geval het best kunt doen. Bovendien weet je met de juridische hulp van Brandmeester altijd waar je aan toe bent, wat het kost en wat je daarvoor terugkrijgt.

MEER WETEN

Meer weten over de WIA-beoordeling? Bekijk dan Wegwijs in de WIA.

Lees ook

duurzaam arbeidsongeschikt

Mag het UWV duurzame arbeidsongeschiktheid afwijzen?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | UWV | IVA-uitkering
Natascha Schenk
volledig arbeidsongeschikt

Volledig arbeidsongeschikt maar toch geen IVA-uitkering. Hoe kan dat?

Werk en inkomen | Arbeidsongeschikt | UWV | IVA-uitkering
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Natascha Schenk
Jurist Werk en Inkomen
Bekijk al mijn berichten

Actueel

skiongeluk

Skiongeluk: gevolgen voor jouw recht op loon?

Werk en inkomen | Loonschade | loon | skiongeluk
Natasja van Mourik
Goed huurderschap

Hoe voldoe je als verhuurder aan de Wet goed verhuurderschap?

Huis en wonen | verhuurderschap | huurrecht | Huurovereenkomst
Tessa Wooning
vaker naar kantoor

Verplicht vaker naar kantoor?

Werk en inkomen | Wfw | wetsvoorstel | thuiswerken
Diana Kesarsing